Kallelse extrastämma den 29 maj 2019 angående stamrenovering

Vid årsstämman i april beslutades att frågan om stamrenovering ska tas upp på en extrastämma. Kallelse till extrastämma den 29 maj 19.00 på Piperska Muren är anslagna  i portarna och ni hittar all information på hemsidan.

Informationsmöte om stamrenovering Pipersgatan 16-18 den 14 maj 2019 

Medlemmar boende på Pipersgatan är inbjudna för mer information om genomförandet i deras hus, fler möten kommer efter hand som projektet fortskrider. Inbjudan har gått ut i brevlådor och via mejl till berörda medlemmar.

Ordning i tvättstugor och återvinningsrum

Många klagomål inkommer på ordningen i tvättstugor och återvinningsrum. Möjligheten att sköta klädvård i våra fina tvättstugor är avgörande för trivseln.  Detsamma gäller soprummen som flera medlemmar funnit i hopplöst skick. Alla måste hjälpas åt. Släpp inte in obehöriga, så minskar vi stölder och skadegörelse. Lämna utrymmet som du själv vill finna det!

Print Friendly, PDF & Email