Stamrenoveringsplan framskjuten ca 6 mån 

På grund av Covid-19 pandemin och andra orsaker har styrelsen den 25 augusti 2020 beslutat att senarelägga etappen Kungsholmsgatan 9 – 13.

Starten försenas också av att några medlemmar på Kungsholmsgatan inte har lämnat samtycke till de förändringar som behövs göras i lägenheterna, vilket är hänskjutet till Hyresnämnden för avgörande. Detta försenar tyvärr tidsplanen på grund av långa handläggningstider, men kommer inte att förhindra den nödvändiga stamrenoveringen.

Utvärderingen av genomförandet på Pipersgatan 16 – 18 som påbörjades i mars, beräknas att slutföras under hösten och presenteras i november.

Mer utförlig information mejlas till alla medlemmar och presenteras på hemsidan.

Öppettider expeditionen

Tills vidare från 1 september 2020 under pandemin.
Besökstid: onsdag 16-19
Telefontid: torsdag 16-19

Polisen informerar glädjande nog att inbrotten minskat i sommar, kanske beroende på att så många semestrat hemma. Däremot har bedrägerier ökat, där man utnyttjar oron för Corona. Var medvetna och lämna aldrig ut koder. Logga inte in med Bank-ID på uppmaning av andra. Mer info på hemsidan.

Om du behöver ringa polis eller ambulans – uppge att vi använder Blåljuskod, så kommer de in i porten.

Print Friendly, PDF & Email