Valberedningen informerar – Obs! uppdatering 4/2

Rekryteringen av nya medlemmar till vår styrelse och valberedning är nu igång. Att vara med i styrelsen är ett roligt, lärorikt, stimulerande och väldigt uppskattat förtroendeuppdrag. Styrelsemedlemmar väljs för ett till två år. Alla i valberedningen har varit aktiva i styrelsen. Vi är en av landets största bostadsrättsföreningar. Styrelsen är därför indelad i mindre arbetsgrupper. Arbetet görs i nära samarbete med bla. SBC (Sveriges Bostadsrättscentrum), Bostadsrätterna och vår förvaltare Fastighetsägarna Service. Vi är angelägna om att styrelsen har bred inbördes kompetens men lika viktigt är ett genuint engagemang för ditt boende och vår förening. Uppdragen är arvoderade.Formellt beslut om nya medlemmar till styrelse och valberedning tas på vårens årsstämma. Pandemin begränsar möjligheterna till de fysiska möten där vi normalt informerar om styrelsens och valberednings arbete. Eventuella möten måste uppfylla gällande krav för att undvika smitta. Välkommen att maila frågor och/eller intresseanmälan till valberedningen@kungsklippan.se senast 21 februari.

BOSTADSRÄTTERNA INFORMERAR – PETRA OLANDER 5 april 2019
-”Ibland är det knepigt att få ihop medlemmar till en styrelse. Men långt ifrån alla vet att följden kan bli att hela fastigheten säljs och blir hyresrätter.

Att ducka för styrelsearbetet och hoppas på att någon annan ställer upp kan lätt leda valberedningen på en fruktlös, dörrknackande vandring genom trapphusen. För styrelsen är viktigare än många tror: enligt lagen måste en bostadsrättsförening ha en styrelse och en ordförande.
– Om en förening inte får ihop en styrelse måste föreningen likvideras. I så fall får huset säljas som en hyresfastighet och därmed riskerar många att bli av med sitt kapital, konstaterar Kerstin Frykberg Andersson.
– Oftast löser det sig då, för banken vill ju ha tillbaka lånen och ställda inför en tung ekonomisk smäll brukar några boende ställa upp och skapa en styrelse, fortsätter hon.
Hennes kollega, styrelserådgivaren Rikard Wahlstrand, inflikar:
– Men en bostadsrätt är ju att äga någonting tillsammans med andra. Det är vad själva boformen går ut på. För många handlar det ju om en stor investering och att vara med i styrelsen är att aktivt påverka den”.

 

Tack för att du engagerar dig!

valberedningen@kungsklippan.se

Nytt år och ny teknisk förvaltare

Felanmälan görs på hemsidan https://www.kungsklippan.se/felanmalan/

eller till Fastighetsägarna Services kundtjänst telefon 08-617 76 00, e-post kundservice@fastighetsagarna.se

OBS Expeditionen kan inte hantera felanmälningar, anmäl alltid direkt till vår teknisk förvaltare.

Öppettider

Återvinningsrummen är öppna mån-fre kl. 06.00-11.00, ons även kl. 18.00-21.00, lör, sön och vissa helgdagar kl. 06.00-19.00.

Expeditionen har besökstid ons kl. 16.00-19.00. Telefontid tors kl. 16.00-19.00. Mejla gärna ditt ärende till expedition@kungsklippan.se för att minska trängsel och smittspridning på expeditionen.

Print Friendly, PDF & Email