Mer fokus på otillåten andrahandsuthyrning – för allas trevnad och trygghet.

Att veta vilka grannar man har är en trygghet för våra medlemmar och det ligger i föreningens intresse att ha aktiva medlemmar som permanent bor i sina bostadsrätter. Föreningen satsar nu mer resurser för att komma till rätta med otillåten andrahandsuthyrning!

Om det kommer till styrelsens kännedom att en medlem ägnar sig åt otillåten andrahandsuthyrning riskerar medlemmen att förlora medlemskapet i föreningen och därmed tvingas sälja sin bostadsrätt och avflytta.

Misstänker du otillåten andrahandsuthyrning? Informera gärna oss på expedition@kungsklippan.se.

För mer information om föreningens regelverk för andrahandsuthyrning, se Policy för uthyrning i andra hand som går att hitta på kungsklippan.se under Policies och regler.

Print Friendly, PDF & Email