Senaste nytt

Digital stämma med poströstning 

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 28 april har anslagits i fastigheterna. Som medlem har du möjlighet att poströsta eller medverka på den digitala stämman. Observera följande tidsfrister: 

  • Poströster ska vara styrelsen tillhanda senast onsdagen den 21 april klockan 15.00 
  • Anmälan till digital röstning senast onsdagen den 21 april klockan 15.00. 

Anmälningsformuläret, poströstningsblanketten, stämmodokument och övrig information inför stämman hittas på föreningens hemsida under rubriken ”Årsstämma 2021”. Mötesinformation kommer också att delas ut i brevlådorna under vecka 14. 

Akta fönstren

Nu när vår och sommar nalkas vill vi påminna om att handskas varsamt med lägenheternas fönster. De största fönstren, som de i vardagsrummen, hänger sig och blir sneda av sin egen tyngd om de ställs på vid gavel. Använd därför alltid vädringsläget när du vädrar, inget annat. När du ska tvätta de större fönstren rekommenderar vi att du stöttar dem underifrån på lämpligt sätt. 

Så rensar du avloppet bäst

Använd inte kemikalier som kaustiksoda för att lösa stopp i avloppet. Det är starkt frätande och riskerar att skada både dig och fastigheten. Är det dålig genomrinning så skruva isär vattenlåset och rensa det så gott det går. Sitter stoppet längre ned kan en vaskrensare/rensfjäder hjälpa. Varmt vatten och diskmedel kan lösa upp enklare proppar.

Print Friendly, PDF & Email