Syftet med Brf Kungsklippans trivselregler är att föreningens medlemmar ska kunna bo och trivas tillsammans.

Allmän uppmärksamhet
Var rädd om vår förenings gemensamma egendom. Om du uppmärksammar fel och brister
anmäl detta snarast på telefon 08-617-76-00. På så sätt bidrar du till att hålla våra gemensamma kostnader nere och att upprätthålla föreningens goda standard.

Reparationsarbeten
Reparationer och ombyggnader får endast ske mellan kl. 08.00 – 21.00 på vardagar och mellan kl. 10.00 – 16.00 övriga dagar.
Särskilt störande aktiviteter får endast ske vardagar mellan kl. 08.00 och 18.00. Mer info om renovering finns på hemsidan.

Gemensamma utrymmen
Takterrasserna på Kungsholmsgatan 11 och Kungsbro Strand 25, 21, 19 och 17 upplåts till föreningens medlemmar, liksom terrasser och gårdar mellan husen. Som medlem ansvarar du för att du och ditt sällskap följer dessa regler och att aktiviteterna inte upplevs som störande av grannar och övrig omgivning.

Ju längre kvällen lider, ju mer skall ljudnivån dämpas både ute och inne. Tänk på att ljudet förmedlas till närliggande lägenheter och balkonger. Samma regler gäller för föreningens lägenheter. Kl.  22.00 – 06.00 skall det vara tyst.
Det är förbjudet att ställa upp (”klossa”) entrédörrar, grindar och terrassdörrar i fastigheten, liksom att ställa upp portar genom att montera ner metallarmen på dörren.

Det är inte tillåtet att avgränsa delar av gemensamma terrasser och gårdar till privata uteplatser genom utplacering av blomlådor, spaljéer och permanenta möblemang. Gemensamma ytor är till för alla medlemmar och alla ska känna sig välkomna överallt.
Tar du med större sällskap till terrasserna (mer än 5 – 6 personer) anmäler du detta i förväg till Expeditionen. Din anmälan är ingen bokning av terrassen utan ett sätt för föreningen att få bättre kontroll. Anmälan gör du på mail till expedition@kungsklippan.se Tala om ditt namn och lägenhetsnummer, datum och hur många ni blir.

Använd inte de gemensamma utrymmena som uppställnings- eller förvaringsplats. Det är inte tillåtet att ställa cyklar, barnvagnar eller byggmaterial i trapphus eller korridorer. Det är inte heller tillåtet att ha dörrmattor, ställa ut tidningspåsar eller förvara annat privat material i korridorer, trapphus på gårdar och terrasser. Det är olagligt och kan orsaka olyckor vid brand eller elavbrott samt försvårar städning.

Rökfritt
Brf Kungsklippan är en rökfri förening. Respektera det rökförbud som råder i alla gemensamma utrymmen såsom trapphus, hissar, tvättstuga eller källarutrymmen liksom i våra gemensamma utemiljöer. Tänk även på att rökning på privata balkonger och i anslutning till entré kan störa din närmaste omgivning. I det fall rökning ändå sker på privat balkong/terrass, kasta inte ut fimpar som då skräpar ner dina grannars balkonger och vår gemensamma utemiljö och är en brandrisk. Visa hänsyn till dina grannar som kan besväras av rök.

Blomlådor
Det är trevligt med balkonglådor, men för dina grannars säkerhet måste de monteras innanför balkongräcket.

Grillning
Kolgrillning är endast tillåtet på av föreningen anordnade platser på Kungsbro strand 17 – 19 och på Kungsklippan 14 – 20. Gasol- och elgrillning är tillåten på privata balkonger och terrasser. Grillning är inte tillåten på takterrasserna av säkerhetsskäl, ej heller på gemensamma terrasser. Visa omdöme och hänsyn till dina grannar.

Ljudnivå
Ju längre kvällen lider, ju mer skall ljudnivån dämpas både ute och inne. Tänk på att dina grannar kanske behöver sova. Klockan 22.00 – 06.00 skall det vara tyst. Har du fest någon gång är det trevligt att avisera dina grannar.

Sophantering
För att värna om miljön och bidra till att hålla nere föreningens sophanteringskostnader ska sopor sorteras enligt separata anvisningar. Återvinningsrummen är öppna 06.00-11.00 på vardagar och 06.00 -19.00 på helger. Lämna inte sopor utanför soprummen med kostnader till följd för föreningen, öppettiderna är till för vår gemensamma säkerhet.

Nyckelbrickor

Lämna inte ut nyckelbrickor eller portkod till obehöriga och anmäl genast borttappad bricka till expeditionen. Läs mer på hemsidan.