Här har vi samlat de vanligaste frågorna som inkommer till expeditionen:

Andrahandshyresgäster Medlemmar som hyr ut sina lägenheter ska själva förse sina hyresgäster med information, nyckelbrickor, portkod, regler och eventuellt ge dem sina egna inloggningsuppgifter till hemsidan. Observera att andrahandsuthyrning måste godkännas av styrelsen, läs mer under Att sälja och hyra ut.

Arv När man ärvt en lägenhet måste föreningen få en bouppteckning eller skifteshandling för att lägenheten ska kunna byta ägare. Arvingar som inte är medlemmar ska dessutom fylla i blanketten Ansökan om medlemskap.

Barnvagnar Placeras i ett av cykelförråden, se Gemensamma områden, i eget förråd eller i lägenheten. Man får inte ställa barnvagnar i trapphusen.

Bostadsrättstillägget Bostadsrättstillägget i hemförsäkringen måste medlemmarna själva teckna.

Brandvarnare Medlemmarna kan hämta gratis brandvarnare på Expeditionen. Man måste dock sätta upp dem själva.

Bredband Medlemmarna får inloggning till det trådlösa bredbandet från leverantören Ownit, telefon 08-525 073 00. Besök hemsidan www.ownit.se för registrering.

Cykelförråd Se ”Gemensamma utrymmen”

Ekonomifrågor Viss ekonomisk hantering t.ex. månadsavgiften, lägenhetsförteckningen, panthandlingar, överlåtelseavgiften mm sköts av SBC, som är föreningens ekonomiska förvaltare.
Tfn 0771-722 722
kundtjanst@sbc.se

El Medlemmarna håller koll på sin förbrukning via hemsidan på menyvalet För medlemmar/Din lägenhet/Elmätning och man debiteras kvartalsvis via hyresavierna.

Föreningen har avtal med Telge Energi för förbrukningselen till föreningen och elen är 100% ren, dvs helt från solkraft, vindkraft och vattenkraft. Nya medlemmar ska därför inte teckna något eget elavtal. Läs mer på hemsidan.

Energideklaration Kan beställas på Boverkets hemsida www.boverket.se. Sök på energideklaration och ange sedan fastighetsbeteckningen på ditt hus, se Fastighetsbeteckning.

Fastighetsbeteckningar
Kungsklippan 12 -Stadsarkivet 2
Kungsklippan 14- Diamanten 17
Kungsklippan 20 -Diamanten 18
Kungsklippan 22 Diamanten 19
Pipersgatan 16 & 18 -Diamanten 20
Kungsholmsgatan 9 – Diamanten 24
Kungsholmsgatan 11 & Kungsholmsgatan 11A – Diamanten 26
Kungsholmsgatan 13 & 13A – Diamanten 25
Kungsbro Strand 25 – Bolinders 7
Kungsbro Strand 21 – Bolinders 8
Kungsbro Strand 19 – Bolinder 9
Kungsbro Strand 17 – Bolinders 10

Felanmälan lägenheter Vid fel i lägenheten/fastigheten ska felanmälningar göras till Fastighetsägarna Services felanmälan. Anmälningarna ska göras av medlemmarna själva.

Felanmälan Fastighetsägarna Service AB (teknisk förvaltare)
Tfn 08-617 76 00
kundservice@fastighetsagarna.se
eller via hemsidan.

Vid akuta fel kvällar/helger kontakta jourmontör tfn 08-657 77 20.

Hissar – I första hand ska fel anmälas till Fastighetsägarna Service. Oftast har det handlat om att grinden inte stängts igen ordentligt.

Helger och ALLTID vid stopp under färd: Hissgruppen tfn 08-21 33 00.

Folkbokföring Det händer att personer folkbokför sig på fel adress. Om ni upptäcker att någon felaktigt bokfört sig på er adress, måste ni själva försöka kontakta personen och uppmana denne till rättelse och meddela Skatteverket. Oftast är det ett misstag och här kan man läsa mer om vad man kan göra. Föreningen har tyvärr inte befogenhet att rätta felaktiga registreringar.

Förråd För att komma in till sitt förråd måste man använda nyckelbricka till dörren som leder in till förråden. Förrådet är märkt med lägenhetens nummer.

Om någon har svårt att hitta sitt förråd så har Fastighetsägarna Service förrådskartor. Kontakt: kundservice@fastighetsagarna.se

Om någon kommer till sitt förråd och det är ”plomberat” med ett blått lås så ska de vända sig till kundservice@fastighetsagarna.se

Kontakta Fastighetsägar Service om lediga förråd finns att hyra.

Försäkringsbolag Folksam ömsesidig Sakförsäkring, försäkringsnr 51-8374

Garage/parkering Det finns 2 garageplatser samt 12 parkeringsplatser. Parkeringsplats kostar 4000 SEK/månad och Garage kostar 6000 SEK/månad. Platserna är upptagna men det finns kölistor där intresserade medlemmar kan ställa upp sig. Se Kölistor.

Gemensamma utrymmen

Fem övernattningsrum
1 gästrum på Kungsklippan 14, 1 gästlägenhet och 2 gästrum på Kungsholmsgatan 13 A samt 1 gästrum på Kungsholms Strand 21.

Fem takterrasser
Kungsholmsgatan 11 samt på Kungsbro Strand 17, 19, 21 och 25.

Takterrasserna kan inte bokas så att man har dem för sig själva eftersom de är gemensamma områden, men man ska anmäla till Expeditionen om man tänker ta med sig mer än 5-6 personer upp.

Sätt upp lappar på anslagstavlan i huset där aktuell terrass finns samt på terrassdörren. Ordningsreglerna finns att läsa på hemsidan, se menyvalet För medlemmar/Allmänt/Policies och regler. Grillning på takterrasserna är förbjuden och det ska vara tyst kl 22.00.

Två grillplatser
På gårdarna Kungsklippan 14–20 och Kungsbro Strand 17–19.

Spel
Det finns schackpjäser, ett boulespel samt ett krocketspel i en låst låda bredvid schackbrädet på Kungsbro strand. Låskoden finns bakom inloggning på hemsidan och får endast lämnas till medlem.

Cykelrum
Kungsklippan 12 och 22 – cyklar för Pipersgatan på Kungsklippan 22
Kungsbro Strand 17, 19, 25 – cyklar för Kungsholmsgatan på Kungsbro Strand 25

Grovsoprum och återvinningsrum
Kungsklippan 16-18, Kungsholmsgatan 11, Kungsbro Strand 17, 19, 21.

Öppettider

Måndag –Fredag: kl. 06.00–11.00, samt Måndag – Fredag kl. 18.00-21.00 (alltså två tillfällen vardagar)
Lördag – Söndag: kl. 06.00–19.00

Även öppet 06.00-19.00 följande dagar: Långfredag, annandag påsk, första maj, nationaldagen, julafton, juldagen, annandag jul, nyårsafton och nyårsdagen.

Det är inte tillåtet att låta hantverkare som man anlitar för renovering ställa byggavfall i återvinningsrummen, eftersom det åsamkar extra kostnader som alla medlemmar gemensamt får betala. Den hanteringen ska entreprenören och uppdragsgivarna ensamma stå för. Informera er entreprenör vid upphandling.

Garage och parkeringsplatser
Kungsklippan 12, baksidan.

Fyra tvättstugor
Kungsklippan 16-18, Pipersgatan 16, Kungsholmsgatan 11, Kungsbro Strand 21.
Alla tvättstugor har både låsbara tvättrum och s.k. spontanmaskiner som inte behöver bokas.

Grovtvättmaskiner finns på Kungsklippan 16-18 och Kungsbro Strand 21.
Dessa måste alltid bokas. Tvättider bokas via hemsidan på menyvalet För medlemmar/Bokningar eller med nyckelbrickan innanför ingången på respektive tvättstuga.

Du kan boka 2 tvättstugepass i förväg och de kan vara samtidiga. Du kan boka max 10 tvättstugepass per kalendermånad. Se mer information på bokningssidan, För medlemmar/bokningar.

Gästlägenhet/Gästrum: Det finns 1 övernattningslägenhet som kan hyras för 700 SEK/dygn samt 3 övernattningsrum för 400 SEK/dygn.
I tillägget läggs det på en bokningsavgift om 50 SEK, som inte betalas tillbaka vid avbokning. Hyran debiteras i efterskott på din avgiftsavi.

Gästrum bokas av medlemmarna själva via hemsidan på menyvalet För medlemmar/Bokningar. Man får boka max 3 framtida pass/dygn, oavsett om man bokar ett eller flera gästrum. När dygn 1 passerat kan man lägga till ett dygn och när dygn 2 passerat kan man lägga till ännu ett osv. Totalt får du boka 7 dygn per månad.

Man kommer in i gästrummen med sina nyckelbrickor. Vid bokningen kopplas lägenhetsnumret till aktuellt gästrum så att enbart den som bor i lägenheten kan komma in i gästrummet. Medlem ansvarar för att lägenheten lämnas välstädad, avsyna efter era gäster!

Gåvor Gåvobrev ska undertecknas av både gåvogivare och gåvotagare. Om gåvogivaren ger bort hela sin andel så ska hen fylla i blanketten Ansökan om medlemskap/utträde. Om gåvotagaren inte redan är medlem i föreningen så ska hen fylla i samma blankett och ansöka om medlemskap. Blanketten fås på Expeditionen. Köpesummor får inte förekomma på gåvobrev.

Hantverkare/Leverantörer Föreningen rekommenderar inte vare sig leverantörer eller hantverkare. Man gjorde detta tidigare men slutade därför att medlemmar skällde på föreningen när de inte var nöjda med arbetet/produkten eller priset.

Hemsida www.kungsklippan.se

Hissar Helger och alltid vid stopp under färd – Hissgruppen tfn 08-21 33 00

Undvik hiss-stopp:
• Stäng grinden och dörren ordentligt, både när du går in och ut ur hissen
• Öppna inte grinden innan hissen stannat

Hyresavier Se ”Ekonomifrågor” A-Ö.

Inloggningar Inloggningsuppgifter till hemsidan beställs på Expeditionen. Använd en privat mejladress, så att du inte behöver beställa ny om du byter jobb. Kom ihåg att meddela ny e-postadress!

Internet Se Bredband

Kabel TV Comhem/Tele2 har gått över till ett helt digitalt programutbud hösten 2020.

Kajakplatser Det finns 9 kajakplatser för uthyrning på Kungsbro strand 19.
Kostnad 150 SEK/månad. F.n. finns ingen ledig plats (mars 2019). Se även kölistor.

Kölistor Det finns kölistor för att hyra förråd, kajakplats, parkeringsplats och garage. Att ställa sig i någon kö kostar 250 SEK för varje kölista (engångskostnad). Kontakta Expeditionen om du är intresserad.

PRISER:

Förrådspriset är beroende av storleken på förrådet. Kontakta Expeditionen för prislista.

Garage 6000 SEK/månad
Parkeringsplats 4000 SEK/månad

Kajakplats 150 SEK/månad

Lägenhetsförteckningen Utdrag ur lägenhetsförteckningen (mäklarbild) kan man beställa hos SBC, kundtjanst@sbc.se

Lägenhetsnummer Alla lägenheter i föreningen har två lägenhetsnummer, ett från föreningen och ett från Skatteverket. Skatteverkets nummer är en del av medlemmens folkbokföringsadress.
Skatteverkets lägenhetsnummer baseras på exakt var i ett hus varje lägenhet finns och de använder samma numrering i alla hus, numren är därför enbart unika tillsammans med adressen. Eftersom föreningen består av flera fastigheter så finns exempelvis lägenhetsnummer 0101 i alla trapphus, därför har föreningen ett eget system för lägenhetsnummer.
När man kontaktar föreningen och föreningens förvaltare, dvs. Styrelsen, Expeditionen, SBC och Fastighetsägarna Service AB, ska man alltid uppge föreningens lägenhetsnummer. Detta nummer hittar man högst upp på lägenhetsdörren eller i överlåtelseavtalet.
Om man har kontakt med myndigheter, Ownit, ComHem, Stockholm Gas och andra externa leverantörer anger man lägenhetsnumret från Skatteverket.
En förteckning med bägge lägenhetsnumren finns på anslagstavlan i porten.

Mäklarbild Medlemmen/mäklaren/banken kontaktar SBC, kundtjanst@sbc.se

Namnskylt Beställs hos Expeditionen, expedition@kungsklippan.se. Ändring av namnskylt kostar 150 kr och kostnaden debiteras via månadsavierna.

Nyckelbrickor behövs för att komma in i porten mellan kl. 22.00 – 06.00 när portkoderna är avstängda, för att komma till förråd, terrasser, tvättstugor, grovsoprum, boka gästrum mm. Man får gratis 3 st nyckelbrickor (numrerade 1, 2 och 3) och kan köpa till 2 st. Nyinflyttad medlem erhåller alla brickor från säljaren. Efter ca 2 veckor spärras brickorna av säkerhetsskäl. varför nyinflyttad medlem måste besöka expeditionen på dess öppettid medförande legitimation inom två veckor för att få brickorna omkodade och/eller kompletterade. Även om säljaren haft fler än 3 brickor, får köparen bara 3 st kostnadsfritt.
Om man tappar bort en nyckelbricka så måste den spärras så fort som möjligt. Kontakta expeditionen och berätta vilket nummer brickan har eller om den inte har något nummer alls. De flesta har ett nummer som står på brickans ena sida. Ny bricka som ersätter förlorad bricka eller en som slutar fungera kostar 200 kr, likaså extrabrickor.

Överlåtelseavgift Avgiften är 2,5% av prisbasbeloppet, dvs 1312,50 SEK (2023). SBC fakturerar avgiften.

Pantsättningsavgift Avgiften är 1% av prisbasbeloppet, dvs. 525 SEK/pantbrev (2023). SBC fakturerar avgiften.

Portkoder Portkoden fungerar mellan kl. 07.00 – 22.00. Medlemmarna måste besöka Expeditionen och ta med legitimation för att hämta ut portkoder. Portkoder får inte lämnas till obehöriga av medlem. Ringer du ambulans/polis/brandkår ska du uppge att vi har blåljuskod, så kan de ta sig in utan vår kod.

Renoveringsanmälningar Regler och blankett finns att hämta på hemsidan på menyvalet För medlemmar/Din lägenhet/Renovera och underhålla Skicka ifylld blankett samt skiss till den tekniska förvaltaren. Ett beslut tar ca 14 dagar.

Skadedjur/Ohyra Lägenhetsinnehavaren måste själv ringa till Anticimex, tfn 075 245 10 00. Man ska uppge vilket försäkringsbolag föreningen har och det är Folksam.

Spel Se Gemensamma områden

Stamrenovering Rörstammarna i föreningen är slitna och behöver åtgärdas. En stamrenovering/stambyte är utförd på etapp 1, Pipersgatan 16-18. Nu pågår stambyte på Kungsholmsgatan 9-13, därefter Kungsklippan 20-22. Läs mer under rubrik Stamrenoveringsprojektet på hemsidan.

Säkerhetsdörr Ska se ut som övriga dörrar. Man måste skicka in en renoveringsanmälan, se Renoveringsanmälningar. Föreningen rekommenderar inga speciella leverantörer.

Takterrasser Se Gemensamma utrymmen

TV Se Kabel TV

Öppettider se Expedition respektive Grovsoprum och återvinningsrum under Gemensamma utrymmen ovan.

Övernattning: Se ”Gästlägenhet” A-Ö