Felanmälan ska alltid göras till Fastighetsägarna Service

Fastighetsägarna Service AB är föreningens tekniska förvaltare. Alla frågor som rör fel i lägenheten (t.ex. värme, vatten, avlopp, ventilation, el, dörrar och fönster), i huset (portar, sopnedkast, hissar, tvättstugor, etc) eller utomhus, t.ex. på gårdarna, ska anmälas till deras kundtjänst. Ange ditt namn, ditt lägenhetsnummer och hur du kan nås. Du kan också anmäla fel via mail.

Inlämning och utlämning av nycklar är också det något som hanteras av Fastighetsägarna Service.

Rådgivning kring renovering
Fastighetsägarna Service har ett tak på en timme per renoveringsärende, behöver du mer rådgivningstid än så debiterar de 870 kronor per timme.

Dagtid: Fastighetsägarna Services kundtjänst, telefon: 08-617 76 00, e-post: kundservice@fastighetsagarna.se.

Kontorstid: måndag-torsdag kl 07.00-17.00,  fredag kl 07.00-16.00

Jourmontör

(kvällar och helger) för akuta fel som kräver omedelbar åtgärd: 08-657 77 70

Övergripande frågor mm

Ohyra/skadesanering: Anticimex, tel 08-517 634 00

Frågor som rör ekonomin hanteras av SBC

SBC är föreningens ekonomiska förvaltare. Avgifter, överlåtelser, kravhantering, betalning av parkeringsplats och alla andra frågor som rör ekonomin besvaras av SBCs Kundtjänst 0771-722 722 varje vardag kl 07.00-21.00. 

E-post kundtjanst@sbc.se .

Föreningens Expedition för övriga ärenden

För övriga ärenden kan du kontakta föreningens expedition, Kungsklippan 14, ingång från gatan. Öppet för besök tisdagar 8.00 – 10.00 och onsdagar 17.00 – 19.00, telefontid måndagar 9.00 – 11.00 och torsdagar 17.00 – 19.00. Röda dagar är expeditionen stängd, andra tillfälliga ändringar aviseras på startsidan under ”senaste nytt”.
In- och utlämning av nycklar hanteras inte av föreningens expeditionspersonal utan av föreningens tekniska förvaltare Fastighetsägarna Service, se ovan.

Telefon: 08-650 27 12

E-post: expedition@kungsklippan.se

Styrelsen

Skrivelser till styrelsen skickas till styrelse@kungsklippan.se  alt. på post till Brf Kungsklippan, Kungsklippan 14, 112 25 Stockholm – glöm inte att ange ditt lägenhetsnummer!

Störningsjouren 08-568 214 00

Medlemmar som vid upprepade tillfällen upplever störande beteenden eller hot från grannar kan ringa Svenska Störningsjouren på telefon 08-568 214 00 varje kväll/natt kl 20:00 – 06:30. Priset är 1495 kr per utryckning (då ingår 30 minuter på plats, sedan debiteras 200 kr per påbörjad 15 minuters period). Kostnaderna står föreningen för och vi hoppas naturligtvis att ingen av dessa tjänster kommer att behöva användas över huvud taget!

Läs mer om hur man kan använda Störningsjouren under Medlemmar/Din lägenhet.

Klara sjö och Kungsbro Strand norrut.