Felanmälan ska alltid göras till Einar Mattsson

Einar Mattsson Byggnads AB är föreningens tekniska förvaltare. Alla frågor som rör fel i lägenheten (t.ex. värme, vatten, avlopp, ventilation, el, dörrar och fönster), i huset (portar, sopnedkast, hissar, tvättstugor, etc) eller utomhus, t.ex. på gårdarna, ska anmälas till deras kundtjänst. Ange ditt namn, ditt lägenhetsnummer och hur du kan nås. Du kan också anmäla fel via mail.

Rådgivning kring renovering
Einar Mattsson har ett tak på en timme per renoveringsärende, behöver du mer rådgivningstid än så debiterar de 870 kronor per timme.

E-post felanmalan@einarmattsson.se. Besöksadress: Rosenlundsgatan 58

Kontorstid 08-586 263 30

måndag-torsdag kl 07:00-17:00,  fredag kl 07:00-16:00

Jourmontör

(kvällar och helger) för akuta fel som kräver omedelbar åtgärd: 08-657 77 70

Förvaltare för övergripande frågor mm

Reza Yazdi, Einar Mattssson AB tel 08-586 263 00
Ohyra/skadesanering: Anticimex, tel 08-517 634 00

Hemsida: www.einarmattsson.se

Frågor som rör ekonomin hanteras av SBC

SBC är föreningens ekonomiska förvaltare. Avgifter, överlåtelser, kravhantering, betalning av parkeringsplats och alla andra frågor som rör ekonomin besvaras av SBCs Kundtjänst 0771-722 722 varje vardag kl 07:00-21:00. 

E-post kundtjanst@sbc.se .

Föreningens Expedition för övriga ärenden

För övriga ärenden kan du kontakta föreningens Expedition. Öppettider är måndag 9.00-12.00, onsdag och torsdag kl 17:00-19:00. Adress Kungsklippan 14, n.b., till höger om porten. Telefon: 08-650 27 12. I Corona-tider öppet för besök endast onsdagar.

E-post expedition@kungsklippan.se

Styrelsen

Skrivelser till styrelsen skickas till styrelse@kungsklippan.se  alt. på post till Brf Kungsklippan, Kungsklippan 14, 112 25 Stockholm – glöm inte att ange ditt lägenhetsnummer!

Störningsjouren 08-568 214 00

Medlemmar som vid upprepade tillfällen upplever störande beteenden eller hot från grannar kan ringa Svenska Störningsjouren på telefon 08-568 214 00 varje kväll/natt kl 20:00 – 06:30.

Läs mer om hur man kan använda Störningsjouren under Medlemmar/Din lägenhet.

Klara sjö och Kungsbro Strand norrut.