Felanmälan ska alltid göras till Fastighetsägarna Service

Fastighetsägarna Service AB är föreningens tekniska förvaltare. Alla frågor som rör fel i lägenheten (t.ex. värme, vatten, avlopp, ventilation, el, dörrar och fönster), i huset (portar, sopnedkast, hissar, tvättstugor, etc) eller utomhus, t.ex. på gårdarna, ska anmälas till deras kundtjänst. Ange ditt namn, ditt lägenhetsnummer och hur du kan nås. Du kan också anmäla fel via mail.

Rådgivning kring renovering
Fastighetsägarna Service har ett tak på en timme per renoveringsärende, behöver du mer rådgivningstid än så debiterar de 870 kronor per timme.

E-post kundservice@fastighetsagarna.se. Besöksadress: Alströmergatan 14

Kontorstid

måndag-torsdag kl 07.00-17.00,  fredag kl 07.00-16.00

Jourmontör

(kvällar och helger) för akuta fel som kräver omedelbar åtgärd: 08-657 77 70

Övergripande frågor mm

Ohyra/skadesanering: Anticimex, tel 08-517 634 00

Frågor som rör ekonomin hanteras av SBC

SBC är föreningens ekonomiska förvaltare. Avgifter, överlåtelser, kravhantering, betalning av parkeringsplats och alla andra frågor som rör ekonomin besvaras av SBCs Kundtjänst 0771-722 722 varje vardag kl 07.00-21.00. 

E-post kundtjanst@sbc.se .

Föreningens Expedition för övriga ärenden

För övriga ärenden kan du kontakta föreningens expedition, Kungsklippan 14, ingång från gatan. Öppet för besök onsdag 16.00-19.00, telefontid torsdagar 16.00-19.00.

Telefon: 08-650 27 12

E-post: expedition@kungsklippan.se

Styrelsen

Skrivelser till styrelsen skickas till styrelse@kungsklippan.se  alt. på post till Brf Kungsklippan, Kungsklippan 14, 112 25 Stockholm – glöm inte att ange ditt lägenhetsnummer!

Störningsjouren 08-568 214 00

Medlemmar som vid upprepade tillfällen upplever störande beteenden eller hot från grannar kan ringa Svenska Störningsjouren på telefon 08-568 214 00 varje kväll/natt kl 20:00 – 06:30.

Läs mer om hur man kan använda Störningsjouren under Medlemmar/Din lägenhet.

Klara sjö och Kungsbro Strand norrut.