Förvaltare

Föreningen anlitar SBC som ekonomisk förvaltare. Frågor som rör ekonomin besvaras av SBCs Kundtjänst.
E-post kundtjanst@sbc.se.
Telefon 0771-722 722 varje vardag kl 07:00-21:00.

Överlåtelser 2019

Det genomsnittliga kvadratmeterpriset för lägenheter sålda 2019, 96 st, var 93 913 kr/kvm. Den genomsnittliga ytan var 42 kvm. Gåvor, arv o.dyl. överlåtelser som ligger under marknadsvärde ingår inte i beräkningen.

Jämförelse med 2010 – 2019

2019 Genomsnittligt pris /kvm 93 913 kr

2018 Genomsnittligt pris/kvm  94 494 kr

2017 Genomsnittligt pris/kvm  102 098 kr

2016 Genomsnittligt pris/kvm 97 390 kr

2015 Genomsnittligt pris/kvm 93 288 kr

2014 Genomsnittligt pris/kvm 78 622 kr

2013 Genomsnittligt pris/kvm 72 399 kr
2012 Genomsnittligt pris/kvm 66 291 kr
2011 Genomsnittligt pris/kvm 64 264 kr
2010 Genomsnittligt pris/kvm 66 991 kr

Hämta Årsredovisning-BRF-Kungsklippan-2019 Årsredovisning 2018 Årsredovisning_2017, Årsredovisning_2016Årsredovisning 2015Årsredovisning 2014

Hämta: Underhållsplan 2020 – 2040, upprättad 2019-04-10 och reviderad 2020-12-03

Bonus: Expeditionens favoritritning från 1983. Då hade man inte tillgång till satellitbilder utan fick rita en översiktskarta för hand.
fastigheter_ritning