Brf Kungsklippan har installerat kamerabevakning i föreningens grovsop-/återvinningsrum för att motverka skadegörelse och obehörigt nyttjande.

Kamerabevakningen sker i enlighet med den nya kamerabevakningslagen.

  • Ändamålet för kamerabevakningen är att förebygga skadegörelse, brott och öka boendes/personalens säkerhet.
  • Inga personuppgifter lagras tillsammans med inspelat bildmaterial.
  • Inspelat bildmaterial raderas automatiskt efter en kortare tid.
  • Inspelningsutrustningen är placerad i ett låst utrymme dit ett begränsat antal personer har tillträde.
  • Det inspelade bildmaterialet skyddas för åtkomst genom lösenord. Enbart ett fåtal personer,  utsedda av Brf Kungsklippans styrelse, har tillgång det inspelade materialet.

Tillsynsmyndighet är sedan den nya lagen trädde i kraft Datainspektionen www.datainspektionen.se