Brf Kungsklippan har installerat kamerabevakning i föreningens grovsop-/återvinningsrum för att motverka skadegörelse och obehörigt nyttjande.

Kamerabevakningen sker i enlighet med den nya kamerabevakningslagen.

  • Ändamålet för kamerabevakningen är att förebygga skadegörelse, brott och öka boendes/personalens säkerhet.
  • Inga personuppgifter lagras tillsammans med inspelat bildmaterial.
  • Inspelat bildmaterial raderas automatiskt efter en kortare tid.
  • Inspelningsutrustningen är placerad i ett låst utrymme dit ett begränsat antal personer har tillträde.
  • Det inspelade bildmaterialet skyddas för åtkomst genom lösenord. Enbart ett fåtal personer,  utsedda av Brf Kungsklippans styrelse, har tillgång det inspelade materialet.

För frågor angående vilken typ av kameror och inspelningsutrustning som används så hänvisar vi till vår leverantör www.telemission.se

Tillsynsmyndighet är sedan den nya lagen trädde i kraft Datainspektionen www.datainspektionen.se