Här finner ni valberedningens arbetsinstruktion Valberedningen – arbestsordning