Delat ansvar för underhåll och reparationer

Skulle du bo i en hyresrätt är det hyresvärden som ansvarar för underhåll och reparationer; i en villa skulle du själv vara ansvarig.

I en bostadsrätt är det lite krångligare, för där är ansvaret uppdelat på dig och föreningen, beroende på skada. Därför råder vi dig bestämt att läsa igenom ”Föreningens policy för hur ansvar och kostnader för reparationer och underhåll ska fördelas mellan bostadsrättshavare och bostadsrättsförening” innan du börjar reparera. Klicka här: Policy ansvarsfördelning Brf Kungsklippan rev 20230502

Ändra gärna – men följ våra regler

Vi har full förståelse för att folk behöver reparera och bygga om sina lägenheter. Men om de boende ska stå ut med det oljud och andra besvär som de utsätts för när någon i huset reparerar måste du som reparerar ta hänsyn till dina grannar och hålla dig till de regler som gäller i föreningen. Renoveringsreglerna hittar du här: Renoveringsregler reviderad 2023-05-02

Anmäl alltid renovering till föreningens tekniska förvaltare Fastighetsägarna Service

För att undvika onödiga besvär och kostnader ska du kontakta vår tekniska förvaltare på Fastighetsägarna Service AB om dina bygg- eller reparationsplaner innan du sätter igång. Vissa förändringar kräver bygglov.

Det finns ett dokument för anmälan av renovering, Renoveringsanmälan Brf Kungsklippan – Blankett för ifyllnad, som alltid ska användas vid renovering utöver ytskiktsrenovering. Invänta svar med godkännande innan renoveringen påbörjas.

Medlemmar som bryter mot renoveringsreglerna exempelvis genom att ställa ut Bigbags utan tillstånd eller stänga av vattnet själva, debiteras en administrativ avgift om 1 600 kr för att täcka tekniska förvaltarens merarbete.

Ingrepp i konstruktionen

Föreningen är restriktiv med att ge tillstånd till ingrepp i både bärande och icke bärande konstruktioner eftersom de påverkar hela byggnaden – läs därför renoveringsreglerna innan du planerar din renovering/ombyggnad.

Asbest kan förekomma i lägenheterna

I samband med stambytesentreprenaden på Kungsholmsgatan 9-13 upptäcktes asbest. De delar som berördes av entreprenaden sanerades och saneringen bekostades av Brf Kungsklippan. Dock fanns asbest även i andra delar av lägenheterna och det finns skäl att tro att det ser lika ut i föreningens samtliga fastigheter. Vi vill uppmärksamma er på detta inför er renovering.

Gamla plastmattor som är original har ett underskikt (lim) som innehåller asbest. Asbest sprids inte så länge man låter mattorna ligga kvar. Asbest sprids först när man bryter i materialet där detta underskikt finns. Därför är det bra att låta plastmattan ligga kvar om man tex. planerar att lägga ett parkettgolv i sin lägenhet.
Väljer man ändå att riva ut sin plastmatta så bör man alltså känna till att det troligtvis finns asbest. Anlitar ni då en entreprenör så måste ni informera om detta så att provtagning samt sanering kan utföras. Kostnader för detta bekostas av medlemmen.

Vill ni läsa mer om asbest kan ni göra det här: https://www.av.se/produktion-industri-och-logistik/asbest/

Vattenavstängning

Alla arbeten som kräver vattenavstängningar ska anmälas till fastighetsförvaltningen eftersom fastighetsskötaren utför avstängningen. Kostnaden för vattenavstängning, 800 kronor, debiteras den boende. Dessutom ska vår tekniska förvaltare sätta upp information om avstängningen på anslagstavlan i entrén, detta ska inte göras av medlem eller dennes entreprenör.

Kontrollera dem du tänker anlita

Oavsett om det är du själv som utför arbetet eller om du använder hantverkare så är ansvaret ditt.

Respektera de tider som gäller

Reparationer och ombyggnader får endast utföras kl 8.00-21.00 på vardagar och kl 10.00-16.00 lördag, söndag och helgdag.

Särskilt störande aktiviteter, som bilning, omfattande rivningsarbeten eller ihållande borrande, får bara utföras vardagar 8.00-18.00.

Kör iväg med byggmaterialet

Entréer och trapphus är inte någon förvaringsplats för gammalt byggmaterial, inte ens tillfälligt.

Städa efter dig

Dina grannar ska inte behöva kliva omkring bland byggmaterial eller i byggdamm. Om det skulle vara så att du smutsat ner i samband med transporter in i eller ut ur lägenheten, se till att du städar hiss, entré och/eller trapphus omedelbart. Det är inte tillåtet att koppla ur portarnas öppningsarmar vid transport av material. Täck även väggar och golv i hissarna så att paneler inte skadas vid materialtransport.

Blandare och kranar ska vara typgodkända

Blandare och kranar som installeras i kök och badrum ska klara de krav som anges  i renoveringsreglerna.

Anledningen till detta krav är att det finns undermåliga blandare på marknaden. Det orsakar stora problem med svängande temperaturer på varmvattnet och ökar risken för vattenskador.

Mekanisk ventilation tillåter bara kolfilterfläktar

Föreningen har mekanisk ventilation med gemensamma kanaler, därför är det förbjudet att installera andra fläktar än kolfilterfläktar, som då inte får anslutas till ventilationssystemet. Fönstren i vardagsrum och sovrum har en spaltventil upptill i fönsterkarmen för tilluft. Dessa ventiler ska vara öppna året om. Annars blir det rundgång i ventilationssystemet.

Akta fönstren

De största fönstren, som de i vardagsrummen, hänger sig och blir sneda av sin egen tyngd om de ställs på vid gavel. Använd därför alltid vädringsläget när du vädrar, inget annat. När du ska tvätta de fönstren rekommenderar vi att du stöttar dem underifrån, t.ex. med böcker på fönsterbrädan.

Se upp för vattenskador

Kostnaderna för vattenskador är stora i vår förening. Skador inne i och mellan lägenheter orsakar den största kostnaden. Vi har också stora kostnader för felsökning, exempelvis när varmvattencirkulationen inte fungerar som den ska. En del av dessa problem orsakas av hemmafixare eller av entreprenörer som inte vet hur våra hus fungerar.

Blandare och kranar som installeras i kök och badrum ska uppfylla kraven enligt renoveringsreglerna. Anledningen till detta krav är att det finns undermåliga blandare på marknaden. Det orsakar stora problem med svängande temperaturer på varmvattnet och ökar risken för vattenskador. Risken för vattenskador är också skälet till att vi som regel inte tillåter installation av tvättmaskin i kök.

Som sagt: ta kontakt med vår tekniska förvaltning på Fastighetsägarna Service AB om du har frågor inför din renovering. Skicka den ifyllda anmälningsblanketten till Fastighetsägarna.

Rätt färg på ytterdörren och markisen

När du beställer säkerhetsdörr ska den så långt det är möjligt se ut som originaldörren. Specifikation finns i renoveringsreglerna.

Vi rekommenderar inte någon speciell leverantör. Vi föreslår istället att du hör med någon av dina grannar eller söker på nätet.

Reglerna för Markisen finns i renoveringsreglerna.

Brandvarnare

Föreningen har installerat brandvarnare i samtliga lägenheter. Det är ditt ansvar att två-tre gånger om året kontrollera att den fungerar. Om brandvarnaren slutat fungera kan du hämta en ny på expeditionen.

Underhåll av balkonger och terrasser

Grundprincipen är att balkongen/terrassen är en del av lägenheten. Den är dock inte upplåten med bostadsrätt, vilket innebär vissa skillnader när det gäller vad du har rätt att göra och inte göra där. Du bestämmer vad som görs innanför räcket, men större påbyggnader är inte tillåtna. Styrelsen bestämmer vad som kan monteras och/eller fästas på husväggen, golvet eller på och utanför räcket. Kontakta för säkerhets skull fastighetsförvaltningen för tillstånd innan du gör några ingrepp på balkongen/terrassen.

I korthet gäller följande:

  • All utomhusinstallation av el måste göras av behörig personal med erforderlig kompetens.
  • Det är inte tillåtet att måla om balkonggolvet eller räckena på insidan.
  • All form av infästning i betonggolvet, fasaderna och väggarna är förbjuden, utan styrelsens skriftliga tillstånd.
  • Om din takterrass har brunnar, vars avlopp går igenom takets tätskikt och det skadas kan det medföra mycket allvarliga vattenskador. Kontakta fastighetsförvaltningen om du bedömer att brunnen behöver rensas, men rensa aldrig själv.
  • Hängrännor fyllda med skräp kan orsaka att vattnet rinner över terrasskanten och förstör fasaden. Håll hängrännorna öppna för vattenavrinning. Hängrännor/stuprörsstrattar fyllda med snö kan orsaka att istappar bildas. Skotta bort snön innan det blir stopp i hängrännorna. Var försiktig när du skottar så att snö och istappar inte faller ner på ev. förbipasserande.
  • Regler för att lägga trätrall, klinkers eller keramiska plattor på balkongerna/terrasserna finns i renoveringsreglerna. Högre nivå på balkong- eller terrassgolvet vid balkongdörren ökar risken för att snö, is och regn kan läcka in i lägenheten.
  • Blomlådor får inte hänga utanpå räcket. Planteringslådor, urnor, etc. som står på golvet ska placeras på underliggande, fuktbeständiga bräder. Använd helst inte lådor med tunnband av plåt, eftersom de kan missfärga golvet.
  • Kolgrillar är inte tillåtna, medan el- och gasolgrillar är tillåtna att använda på balkonger.
  • Rådgör med fastighetsförvaltningen om du vill sätta upp en parabol eller markis. Föreningens förvaltare ska godkänna den tekniska lösningen. Bygglovsansökan gör du själv.