Senaste nytt

Senaste nytt 2018-05-15T14:23:08+00:00

Augusti 2018

Om grillning och rökfritt Det är nu tillåtet att på eget ansvar grilla på särskilt iordningsställda grillar på egen tomt igen. Använd gärna föreningens grillplatser på Kungsklippan 14-20 och Kungsbro strand 17-19, men på övriga gemensamma terrasser och gårdar är grillning inte tillåten av säkerhetsskäl. Vi påminner också om

Maj/juni 2018

Årsmötet och den nya styrelsen Den 24 april hölls årsmöte på Piperska Muren. På mötet fastställdes årsredovisningen för 2017, inkomna motioner behandlades och ny styrelse valdes. Tack alla medlemmar som närvarade på mötet! Styrelsen består nu av: Ordförande Jan Härstedt, ledamot Lars-Eric Larsson, ledamot Per Arne Hällqvist, ledamot Ulf Rosell, ledamot

April 2018

Årsstämman 2018 äger rum 24 april kl. 19.00 på Piperska Muren. Information om incidenter, nycklar och takterasserna.

Mars 2018

Du måste logga in för att se denna sidas innehåll!