Senaste nytt

Senaste nytt2024-02-27T12:32:23+01:00

Klicka på rubrik för mer information

Juni/Juli/augusti 2024

El-debitering Som tidigare meddelats har vi haft problem med att debitera den individuella el-kostnaden per medlem/lgh som aviseras via avin. SBC kommer att fördela enligt nedan: Augusti-avin: El avseende november 2023 till januari 2024 September-avin: El avseende februari - april 2024 Oktober-avin: El avseende maj-juli 2024 OBS! Köparen kan

Maj 2024

Föreningsstämma 12 juni​ Påminner om stämman - kallelse per brev,  i portar  och på hemsidan. All övrig dokumentation på www.kungsklippan.se.​ ​ Gå in under ”För medlemmar/Information/Medlemsinformation” – information om: Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2024 Ärenden (motioner/propositioner) 2024 Årsredovisning Fullmakt Valberedningens förslag OBS! Svar på motioner från stämman 2023 Sortering av matavfall​ Vi har haft dispens på kravet men kommer nu att börja sortera matavfall. Alla hushåll kommer att kunna hämta gröna påsar där matavfall ska läggas och vidare kastas i sopnedkasten i trapphusen. ​ Var du kan hämta de gröna påsarna återkommer vi till. Så fort de delats ut ska sortering börja. ​ Det är viktigt att detta fungerar med sorteringen av matavfall, föreningen riskerar annars vite av kommunen.​ ​ Var vaksam på ...​ … personer som vill komma

April 2024

2024-04-18 Gå in under "För medlemmar" / "Medlemsinformation" - information om: Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2024 Ärenden (motioner/propositioner) 2024 Årsredovisning Fullmakt OBS! Svar på motioner från stämman 2023 2024-04-11 Årsstämma/föreningsstämma kommer att hållas tisdag 12 juni kl. 19:00. Registrering från kl. 18. Platsen är Piperska Muren, Scheelegatan 14. Kallelse

Till toppen