Senaste nytt

Senaste nytt 2018-05-15T14:23:08+00:00

Maj/juni 2018

Årsmötet och den nya styrelsen Den 24 april hölls årsmöte på Piperska Muren. På mötet fastställdes årsredovisningen för 2017, inkomna motioner behandlades och ny styrelse valdes. Tack alla medlemmar som närvarade på mötet! Styrelsen består nu av: Ordförande Jan Härstedt, ledamot Lars-Eric Larsson, ledamot Per Arne Hällqvist, ledamot Ulf Rosell, ledamot

April 2018

Årsstämman 2018 äger rum 24 april kl. 19.00 på Piperska Muren. Information om incidenter, nycklar och takterasserna.

Mars 2018

Kom på extrastämman den 20 mars kl 19.00. Ändrade öppettider för återvinningsrummet. Ordinarie årsstämma den 24 april kl 19.