För mäklare

För mäklare 2018-11-15T22:25:54+00:00

Vi är tacksamma om mäklare och andra som vill informera om vår förening använder uppgifterna på den här sidan som vi uppdaterar regelbundet. Gör ni det, så kan ni vara säkra på att ni ger era kunder rätt information.

Kungsklippan är Sveriges näst största bostadsrättsförening, efter Masthugget i Göteborg. Föreningen har 1031 lägenheter och 47 hyreslokaler. De allra flesta lägenheterna är på 1-2 rum, men det finns också större lägenheter. En genomsnittlig lägenhet är på 38 kvadratmeter.
Föreningen anlitar Einar Mattsson Byggnads AB (telefon 08-586 263 00) för den tekniska förvaltningen och SBC för den ekonomiska. Mäklarbild beställs från SBC Kundtjänst  (telefon 0771-722 722) kundtjanst@sbc.se

Medlemmar

Föreningen debiterar månadsavgiften i förskott. Avgiften inkluderar vatten, värme och kabel-TV (ComHem). Föreningen har gruppanslutning till bredbandsuppkoppling 100/100 Mb/s (Ownit) och kostnaden, f.n. 79 kr/månad, debiteras tillsammans med avgiften. Föreningen har gemensamt upphandlat hushållsel som debiteras i efterskott tillsammans med avgiften.

 • Juridisk person godkänns inte som medlem. Vid delat ägarförhållande är, enligt stadgarna, minsta andel 25%.
 • Överlåtelseavgiften (som betalas av köparen) är 2,5% av gällande prisbasbelopp (PPB 45 500 kr 2018)
 • Pantsättningsavgiften  1% av gällande prisbasbelopp (PBB 45 500 kr 2018) per pant.
 • Föreningen tillåter begränsad uthyrning i andra hand efter tillstånd av föreningen. Korttidsuthyrning ej tillåten.
 • Inre reparationsfond finns inte.

Avgift 2019

Månadsavgifterna höjs med 5 % från och med den 1 januari 2019 enligt styrelsebeslut i november.
Föreningen har inte höjt avgifterna på många år, men anpassar nu till kommande investeringar och kostnadshöjningar.

Större underhåll/renoveringar

 • Alla lägenheter förseddes med nya elmätare 2013.
 • Alla fastigheter fasadrenoverades 2008-2013.
 • Trapphus och entréer målades 2008.
 • Aluminiumportarna i entréerna ersattes med ekdörrar 2005.
 • Nytt låssystem (nyckelbrickor) installerades 2003.
 • Hissarna renoverades och hissmaskineriet byttes ut 2000-2002.
 • Tak och terrasser reparerades 2000-2002. Kvarvarande terrasser åtgärdades i samband med fasadrenoveringen.
 • De fyra tvättstugorna moderniserades mellan 2003 och 2009.
 • Elsystemet moderniserades helt 1998-2001.
 • Fönster och balkongdörrar byttes ut 1994.

Stambyte/relining

Rörstammarna i föreningen är slitna och behöver åtgärdas. Styrelsen undersöker därför om stambyte eller relining ska genomföras. En projektering påbörjades vintern 2017/2018. Troligtvis tar projekteringen 1-2 år varefter beslut om metod, tillvägagångssätt och finansierng etc kan fattas. Stamrenoveringen kan uppskattningsvis starta efter 3-5 år och väntas pågå mellan 5-8 år. Första etappen blir Pipersgatan 16-18 med beräknad start hösten 2019, varvid badrummen kommer att stambytas och köksstammarna relinas. Därefter är turordningen av hus inte bestämd, utan ska utvärderas. Ytterligare information om projektet kan inte ges ännu.

Underhållspolicy

Exteriört är husen grönklassade, dvs det är mycket svårt att få bygglov för exteriöra förändringar.

Föreningen har som policy att renovering och förändring av exteriör och gemensamma ytor (portuppgångar, trapphus, gårdar mm.) ska utföras i ursprunglig stil (”funkis”) och med material av hög kvalitet.

Medlem ska alltid ta kontakt med fastighetsförvaltningen (Einar Mattsson Byggnads AB) innan man påbörjar renovering av lägenheten.

Vid visning

Brf Kungsklippan arbetar aktivt med att höja tryggheten och säkerheten i Brf Kungsklippans fastigheter. En viktig fråga här är att obehöriga inte ska få tillgång till fastigheterna. Vid lägenhetsvisningar vill inte föreningen att entrédörrarna ställs upp eller är olåsta genom att låsen tejpas eller att vajerlås används. Inte heller ska portkoderna lämnas ut till spekulanterna. Föreningen föreslår att exempelvis en entrévärd används som manuellt öppnar entrédörrarna till trapphusen vid visningarna.

Medlemsansökan  – mäklarinstruktion vid överlåtelse

Överlåtelsehandling i orginal eller vidimerad kopia därav skickas till expeditionen (ej vidimerad kopia kan inte behandlas) tillsammans med undertecknad medlemsansökan i original.

Observera att Brf Kungsklippan behåller ett ex av ansökan och överlåtelsehandling. Vill man ha kopia av styrelsens beslut bifogar man det antal blanketter i orginal som man vill ha tillbaka tillsammans med frankerat kuvert för återsändande av beslut.

Brf Kungsklippan har tyvärr inte möjlighet att kopiera, scanna och mejla eller tillhandahålla kuvert och frimärken.

Tips inför likvidavräkning och tillträde:

Hela månadsavgiften ska vara betald den 1:a i varje månad av säljaren om tillträde sker den 1:a eller senare. Mäklaren upprättar likvidavräkningen så att köparen till säljaren betalar för sin del av månaden på tillträdet. Brf Kungsklippan skickar ut nya avier till köparen. Säljaren ska inte lämna över avier till köparen.
Köpare och säljare kontaktar Ownit för omregistering av bredbandsanslutningen, telefon 08-525 073 00, hemsida www.ownit.se.
Köparen kan på senare månadsavi komma att bli debiterad för den elförbrukning som säljaren haft, men som ännu inte debiterats. Säljaren kan själv ta fram förbrukningen via hemsidan. Detsamma gäller gästrum/-lägenhet som ännu inte debiterats.

Säljaren ska lämna över alla nyckelbrickor till köparen vid tillträdet.  Köparen måste besöka expeditionen på dess öppettider efter tillträdet och kvitterar ut nya brickor/kodar om dem. De gamla spärras av säkerhetsskäl efter ca 2 veckor. Man får 3 st brickor gratis och kan beställa till ytterligare 2 st till en kostnad av 200 kr/st, man kan ha max 5 st per lägenhet.

Ändring av tillträdesdag måste meddelas genom att skicka in Tilläggsavtal i god tid till expeditionen, annars kan inte köparen flytta in.

Historik

Området vid Klara sjö mellan Kungsbron och Stadshusbron var länge ett etablerat industriområde, medan berget ovanför – Kungsklippan – var relativt obebyggt. Alla industribyggnader och hyreshusen som hörde till frigjordes för byggnation i samband med att Bolinder-Munktell flyttade sin verksamhet från nuvarande Kungsbro Strand.

Under åren 1934-1938 uppfördes tolv huskroppar: först Kungsklippan 12, 14, 20 och 22, därefter Pipersgatan 16-18 och Kungsbro Strand 17, 19, 21 och 25, slutligen Kungsholmsgatan 9, 11 och 13. På grund av sin storlek, sitt utmärkta läge och sina ljusa lägenheter med alla moderniteter blev Kungsklippan snart HSB:s ”flaggskepp”.

Den 29 mars 1934 bildades ”HSB:s Bostadsrättsförening Kungsklippan i Stockholm”. Då var bara fastigheterna på Kungsklippan 12, 14 och 20 färdigbyggda.

Föreningen lämnade HSB 2003 och heter nu ”Bostadsrättsföreningen Kungsklippan i Stockholm”, i dagligt tal Kungsklippan.

Mer historik

Dokument

Hämta föreningens stadgar: Stadgar 2018
Hämta föreningens Underhållsplan 2015: Underhållsplan 2015
Hämta föreningens årsredovisning 2017: Årsredovisning 2017
Hämta föreningens årsredovisning 2016: Årsredovisning_2016
Hämta föreningens årsredovisning 2015: Årsredovisning 2015
Hämta föreningens årsredovisning 2014: Årsredovisning 2014
Hämta föreningens årsredovisning 2013: Årsredovisning_2013