Det har brunnit i en lägenhet högst upp på Kungsklippan 12 sent på eftermiddagen den 13 maj. Branden var släckt vid 18-19 tiden på kvällen. Inga personskador uppstod och elden spred sig heller inte till några andra lägenheter eller till vinden. Vatten- och rökskador kan dock ha drabbat flera lägenheter.

Eventuella skador i era lägenheter

Om ni upptäcker skador i era lägenheter som uppstått på grund av branden ska ni anmäla det till ert eget försäkringsbolag. De olika försäkringsbolagen kommer sedan överens med varandra om hur ersättningar ska utbetalas och självrisker ska regleras.
Kontakta också föreningens tekniska förvaltare Fastighetsägarna Service så att de hålls informerade om vilka övriga skador som eventuellt uppstått.

Felaktiga eldebiteringar för februari, mars och april

Genom ett misstag hos EcoGuard som inte upptäcktes av SBC, så har eldebiteringarna för februari, mars och april 2023 blivit felaktiga.
Uppskattningsvis så har elkostnaden för dessa månader debiterats 5-15% för högt. Exakta siffror räknas ut när priserna från Telge Energi och Ellevio sammanställts. Dessutom har avgifterna debiterats en månad tidigare än vanligt.
Eftersom skillnaden i de flesta fall rör sig om mindre summor (cirka 165 kr totalt vid en genomsnittlig elförbrukning på 250 kWh i månaden) är det bästa att alla medlemmar betalar in det som står på avierna. Sedan krediteras det som debiterats för mycket på nästa månadsavi.
Vi beklagar de eventuella besvär som misstaget orsakar er.

Styrelsen

Print Friendly, PDF & Email