Genom ett misstag hos EcoGuard som inte upptäcktes av SBC, så har eldebiteringarna för februari, mars och april 2023 blivit felaktiga.
Uppskattningsvis så har elkostnaden för dessa månader debiterats 5-15% för högt. Exakta siffror räknas ut när priserna från Telge Energi och Ellevio sammanställts. Dessutom har avgifterna debiterats en månad tidigare än vanligt.
Eftersom skillnaden i de flesta fall rör sig om mindre summor (cirka 165 kr totalt vid en genomsnittlig elförbrukning på 250 kWh i månaden) är det bästa att alla medlemmar betalar in det som står på avierna. Sedan krediteras det som debiterats för mycket på nästa månadsavi.
Vi beklagar de eventuella besvär som misstaget orsakar er.

Styrelsen

Print Friendly, PDF & Email