Nu börjar sommaren lida mot sitt slut och vi vill tacka samtliga som har respekterat föreningens trivselregler. Hoppas att ni har haft en trevlig sommar!

Ny projektledning för stamrenovering Fas 2

Det är glädjande att föreningen har gått i mål med en viktig pusselbit för vårt fortsatta arbete med Brf Kungsklippans stamrenovering. Ett avtal är nu tecknat med AFRY (fd ÅF) avseende konsulttjänster för projektledning av stamrenovering. Vi avser att i närtid komma med närmare information om det planerade stamrenoveringsarbetet på Kungsholmsgatan 9-13. Styrelsen uppmanar därför medlemmar på Kungsholmsgatan att under hösten hålla utkik på stamrenoveringshemsidan och i förekommande fall i brevlådor efter kommande publiceringar av information. Styrelsen planerar också att ha ett informationsmöte med berörda medlemmar på Kungsholmsgatan innan byggstart. På mötet kommer det finnas möjlighet att ställa frågor kring stamrenoveringen.

Blockering av infart till grovsoprum

Brf Kungsklippan tillhandahåller medlemmarna bekvämlighet i form av gemensamma utrymmen för återvinning och grovsopor. Tyvärr har infarten till soprummen blockerats av tillfälliga parkeringar, vilket har resulterat i att entreprenören inte kunnat hämta soporna på avsedd tid. För varje gång detta inträffar innebär det en kostnad för samtliga medlemmar. Mot bakgrund av detta uppmanas samtliga medlemmar att inte blockera infarten till grovsoprummen, även om man anser att det är under en kort period.

Cykelstölder i föreningens utomhusförvaring 

Vi vill endast informera om att det på senaste tiden har inträffat cykelstölder i föreningens utomhusförvaring. Vi uppmanar samtliga medlemmar att vara extra vaksamma.

Förändringar i TV-utbudet

Nordic Entertainment Group har beslutat att ändra utbud och inriktning på TV6 vilket gör att kanalen utgår tidigast den 31 oktober och TV10 återinförs till Tele2s grundutbud.

Insatser mot otillåten andrahandsuthyrning har gett resultat

Styrelsen övervakar hemsidor där korttidsuthyrning annonseras (t.ex. Airbnb). Otillåten andrahandsuthyrning innebär att man riskerar att förlora medlemskapet och tvingas sälja sin bostadsrätt och avflytta. På anslagstavlan i respektive fastighets port hittar ni en lista med grannar som har godkännande på sin andrahandsuthyrning tillsammans med namn på hyresgästen.

Tack alla medlemmar som respekterar föreningens regler och informerar oss om misstänkta otillåtna andrahandsuthyrningar!

Misstänker du otillåten andrahandsuthyrning? Informera gärna oss på expedition@kungsklippan.se

Har du skäl att hyra ut och vill ansöka om tillstånd? Policy hittar du på hemsidan under Polices och regler.

Print Friendly, PDF & Email