Mäklarinformation

 

Vi är tacksamma om mäklare och andra som vill informera om vår förening använder uppgifterna på den här sidan, som vi uppdaterar regelbundet. Gör ni det, så kan ni vara säkra på att ni ger era kunder rätt information.

Angivna belopp avser januari 2015 om inte annat anges.

 

Mingel i kvällssol på terrassen, Kungsholmsgatan 11

 

Kungsklippan är Sveriges näst största bostadsrättsförening, efter Masthugget i Göteborg. Föreningen har 1031 lägenheter och 44 hyreslokaler. De allra flesta lägenheterna är på 1-2 rum, men det finns också större lägenheter. En genomsnittlig lägenhet är på 38 kvadratmeter.
Föreningen anlitar Einar Mattsson Byggnads AB (telefon 08-586 263 00) för den tekniska förvaltningen och SBC för den ekonomiska. Mäklarbild beställs från SBC Kundtjänst  (telefon 0771-722 722) kundtjanst@sbc.se

Medlemmar

Föreningen debiterar månadsavgiften i förskott. Avgiften inkluderar vatten, värme och kabel-TV (ComHem). Föreningen har gruppanslutning till bredbandsuppkoppling 100/100 Mb/s (Ownit) och kostnaden, f.n. 79 kr/månad, debiteras tillsammans med avgiften.

 • Juridisk person godkänns inte som medlem. Vid delat ägarförhållande är, enligt stadgarna, minsta andel 25%.
 • Överlåtelseavgiften (som betalas av köparen) är 1 110 kr per överlåtelse.
 • Pantsättningsavgiften är 445 kr per pant.
 • Föreningen tillåter begränsad uthyrning i andra hand.
 • Inre reparationsfond finns inte.
 • Elen debiteras i efterskott fyra gånger per år (varje kvartal). Debiteringen kan inte fördelas på säljare och köpare vid en överlåtelse utan detta måste säljare/köpare gör upp mellan sig.

Större underhåll/renoveringar

 • Alla lägenheter förseddes med nya elmätare 2013.
 • Alla fastigheter fasadrenoverades 2008-2013.
 • Trapphus och entréer målades 2008.
 • Aluminiumportarna i entréerna ersattes med ekdörrar 2005.
 • Nytt låssystem (nyckelbrickor) installerades 2003.
 • Hissarna renoverades och hissmaskineriet byttes ut 2000-2002.
 • Tak och terrasser reparerades 2000-2002. Kvarvarande terrasser åtgärdades i samband med fasadrenoveringen.
 • De fyra tvättstugorna moderniserades mellan 2003 och 2009.
 • Elsystemet moderniserades helt 1998-2001.
 • Fönster och balkongdörrar byttes ut 1994.

Stambyte/relining

Rörstammarna i föreningen är slitna och behöver åtgärdas. Styrelsen undersöker därför om stambyte eller relining ska genomföras. Arbetet kan påbörjas om tidigast 3 år och kommer sedan pågå under 3-4 år. I vilken ordning husen ska renoveras är inte bestämt. Mer information om detta kommer under året.

Underhållspolicy

Exteriört är husen grönklassade, dvs det är mycket svårt att få bygglov för exteriöra förändringar.

Föreningen har som policy att renovering och förändring av exteriör och gemensamma ytor (portuppgångar, trapphus, gårdar mm.) ska utföras i ursprunglig stil (”funkis”) och med material av hög kvalitet.

 

Medlemmarna ska alltid ta kontakt med fastighetsförvaltningen (Einar Mattsson Byggnads AB) innan hen påbörjar renovering av lägenheten.

Vid visning

Brf Kungsklippan arbetar aktivt med att höja tryggheten och säkerheten i Brf Kungsklippans fastigheter. En viktig fråga här är att obehöriga inte ska få tillgång till fastigheterna. Vid lägenhetsvisningar vill inte föreningen att entrédörrarna ställs upp eller är olåsta genom att låsen tejpas eller att vajerlås används. Inte heller ska portkoderna lämnas ut till spekulanterna. Föreningen föreslår att exempelvis en entrévärd används som manuellt öppnar entrédörrarna till trapphusen vid visningarna.

Historik

Området vid Klara sjö mellan Kungsbron och Stadshusbron var länge ett etablerat industriområde, medan berget ovanför – Kungsklippan – var relativt obebyggt. Alla industribyggnader och hyreshusen som hörde till frigjordes för byggnation i samband med att Bolinder-Munktell flyttade sin verksamhet från nuvarande Kungsbro Strand.

 

Under åren 1934-1938 uppfördes tolv huskroppar: först Kungsklippan 12, 14, 20 och 22, därefter Pipersgatan 16-18 och Kungsbro Strand 17, 19, 21 och 25, slutligen Kungsholmsgatan 9, 11 och 13. På grund av sin storlek, sitt utmärkta läge och sina ljusa lägenheter med alla moderniteter blev Kungsklippan snart HSBs ”flaggskepp”.

 

Den 29 mars 1934 bildades ”HSBs Bostadsrättsförening Kungsklippan i Stockholm”. Då var bara fastigheterna på Kungsklippan 12, 14 och 20 färdigbyggda.

 

Föreningen lämnade HSB 2003 och heter nu ”Bostadsrättsföreningen Kungsklippan i Stockholm”, i dagligt tal Kungsklippan.

 

Hämta föreningens stadgar: Stadgar 150414
Hämta föreningens Underhållsplan: Underhållsplan
Hämta föreningens årsredovisning 2016: Årsredovisning_2016
Hämta föreningens årsredovisning 2015: Årsredovisning 2015
Hämta föreningens årsredovisning 2014: Årsredovisning 2014
Hämta föreningens årsredovisning 2013: Årsredovisning_2013

Kommentera

Senaste nytt

Se vår gästlägenhet