April 2018

April 2018

Årsstämma 2018

Årsstämman 2018 äger rum 24 april kl. 19.00 på Piperska Muren, Scheelegatan 14. Registrering och fika från kl. 18.30. Kallelsen till årsstämman finns på anslagstavlorna i trapphusens entréer och på hemsidan. På hemsidan publiceras även bilagorna och föreningens årsredovisning för 2017. Kallelsen och bilagorna kan även hämtas på expeditionen. Tryckta exemplar av årsredovisningen delas ut på årsstämman.

Alla medlemmar är varmt välkomna!

Incidenter

Det har skett incidenter där medlemmar fått påhälsning av tvivelaktiga personer som erbjuder byte av dörrspärr och nyckelbrickor. Föreningen driver inget sådant projekt varpå vi ber er vara vaksamma för detta samt rapportera till Expeditionen så registreras det i vår incidentlogg.

Nycklar…

… som föreningens entreprenörer ibland behöver för att utföra nödvändigt arbete i lägenheterna skall INTE lämnas in på expeditionen. Nycklar lämnas vid angiven uppsamlingstid till entreprenören eller tydligt uppmärkta i nyckelinkastet i entrén till Kungsklippan 14.

Medlemsmötet och extrastämma

Styrelsen vill tacka alla medlemmar som deltog på medlemsmötet och extrastämman den 22 mars!

Takterrasserna

När vi nu går mot ljusare och varmare tider finns våra vackra takterrasser på Kungsholmsgatan 11 och Kungsbro Strand 17, 19, 21 och 25 till medlemmarnas förfogande. Ordningsreglerna för takterrasserna hittas på föreningens hemsida vänligen respektera dem och dina grannar.

Print Friendly, PDF & Email
2018-05-15T09:43:10+00:00