Mars 2018

Mars 2018

Extrastämma och medlemsmöte 20 mars

Den 20 mars kl.19.00 hålls en extrastämma och medlemsmöte på Piperska muren. Extrastämman kommer att behandla styrelsens förslag på nya stadgar. Förslaget på nya stadgar finns att läsa på föreningens hemsida eller kan hämtas på expeditionen.

Efter extrastämman hålls ett medlemsmöte där styrelsen informerar om arbete och projekt som genomförts under 2017 och vad som är på gång under 2018. Registrering och fika sker mellan 18.30-19.00 på Piperska muren, Scheelegatan 14. Extrastämman startar kl. 19.00.

Alla medlemmar är varmt välkomna!

Återvinningsrum

Sedan öppettiderna ändras i återvinnings- och grovsoprummen har det skett en avsevärd förbättring då vi fått färre obehöriga vilket troligtvis ger oss medlemmar en lägre kostnad då vi slipper betala för extra hantering vid överfulla kärl på grund vårdslös sortering.

De som protesterar mot de ändrade öppettiderna genom att lämna sina sopor utanför återvinningsrummen åsamkar merkostnader för föreningen och därmed övriga medlemmar.

De nya öppettiderna kommer att utvärderas löpande.

Årsstämma 2018

Den 24 april kl. 19.00 är det dags för årsstämma. Den äger rum på Piperska muren, Scheelegatan 14. Registrering och fika mellan kl. 18.30-19.00.

Varmt välkomna!

Print Friendly, PDF & Email
2018-04-19T08:22:04+00:00