Föreningen får inte utan ditt tillstånd ta sig in i din lägenhet eller i ditt förråd annat än vid nödfall, som till exempel vid brand eller akut vattenläcka.

Däremot har föreningens företrädare rätt att komma in i lägenheten bl.a. för att utföra arbeten som föreningen svarar för, som t.ex. stambyte. Det framgår av 7 kap. 13 § i bostadsrättslagen. Rätten gäller också för förråd som hör till lägenheterna.

Rätten att komma in omfattar också att du medverkar till att föreningen har möjlighet att arbetena, som till exempel att tillfälligt flytta på sin egendom. Det omfattas också av din skyldighet som bostadsrätthavare att iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom eller utanför huset enligt 7 kap. 9 §.

Om föreningen behöver komma in i en medlems förråd och att medlemmen tömmer förrådet för att arbeten ska kunna utföras kommer föreningen att skriftligen begära att medlemmen lämnar sitt godkännande.

Vad händer om jag vägrar att släppa in föreningens företrädare och/eller tömma förrådet?

Om du vägrar att ge föreningen tillträde att genomföra nödvändiga arbeten kan föreningen begära att Kronofogden genomför en särskild handräckning. Särskild handräckning innebär att Kronofogden bereder tillträde för föreningen och tar hand om din egendom på din bekostnad.

En medlem som utan giltig ursäkt vägrar att ge föreningens företrädare tillträde kan dessutom bli av med sin bostadsrätt.

Kommer föreningen ersätta mig om jag måste tömma förrådet?

Att föreningen genomför ett stambyte är en sådan åtgärd som omfattas av föreningens underhållsskyldighet. Föreningen är därför inte skyldig att utge ersättning ersättningslägenhet eller förråd under pågående renovering.

Föreningen har inte någon lagstadgad skyldighet att hjälpa enskilda medlemmar att tömma förråden och inte heller någon skyldighet att ersätta eventuella kostnader som medlemmen kan komma att få.

Print Friendly, PDF & Email