Föreningen, entreprenören och underentreprenörerna är försäkrade om en olycka skulle hända.

Det är alltid mycket viktigt att du som bostadsrättsägare har din bostadsrättslägenhet försäkrad – BRF-tillägg i hemförsäkringen. Detta är ännu viktigare under en stamrenovering, om något skulle hända. Om en tvist skulle uppstå om vem som har ansvar för en skada så ersätts du alltid av ditt försäkringsbolag som sedan gör upp med övriga inblandade försäkringsbolag. Det enda du sedan i värsta fall kan behöva tvista om är självrisken.

Om du är oförsäkrad kan du själv komma att få driva en eventuell tvist med den som du anser har vållat skadan.

Print Friendly, PDF & Email