Först och främst: Bedöm inte resultatet innan arbetet är klart. Vid slutbesiktningen påpekas brister av en besiktningsman och entreprenören åtgärdar.

Efter det anmäls eventuella kvarstående brister till boendesamordnaren: boendesamordnare.kungsholmsgatan@intec.se

Print Friendly, PDF & Email