Ja.

Du kan utfärda en skriftlig och av två personer bevittnad fullmakt.
Observera att samtliga ägare till bostadsrätten måste underteckna fullmakten.

Fullmaktens omfattning liksom vilka beslut som fullmaktsinnehavaren har rätt att fatta för din/er räkning, ska framgå tydligt.

Tex. Stamrenovering: lägenhet nr, adress:

  • representera dig på medlemsmöten
  • rösta i ditt ställe på medlemsmöten 
  • ta beslut om val av badrumsinredning
  • tidsperiod som fullmakten är giltig. 

En blankett med förslag till fullmakt hittar du här: Fullmakt stambyte Kungsholmsgatan

Print Friendly, PDF & Email