Nej.

Entreprenören Nordisk VVS kommer innan arbetena påbörjas att sätta ett kodlås ovanpå det befintliga låset. Låset kan bara öppnas av behörig personal med ID06-legitimation. Varje upplåsning loggas med tid och med vem som låst upp.
Det är viktigt att du inte låser med något extralås som gör att hantverkarna inte kommer in och arbetena därmed försenas. Förseningar som kanske inte bara drabbar din lägenhet utan alla lägenheter som ska anslutas till samma stam.
Det är också viktigt att du eller någon annan finns på plats när kodlåset ska installeras, cirka en vecka innan arbetena påbörjas.

Säkerheten för lås vid stamrenoveringen
De tillfälliga lås som används under stamrenoveringen är elektronisk anslutna. De drivs av batteri och påverkas därför inte av ett eventuellt strömavbrott.
Varje gång hantverkarna öppnar eller låser din dörr sker en registrering i en logg. Loggen visar på minutnivå varje öppning och stängning. Förutom loggen går ansvarig hantverkare vid arbetsdagens slut  runt och känner på varje dörr där arbete utförts för att säkerställa att den är låst.
Om du misstänker att något stulits i din lägenhet bör du göra en polisanmälan. Föreningen kommer på förfrågan från polisen att lämna ut loggen till dem.

Print Friendly, PDF & Email