Vid frågor till entreprenören så tas kontakten via webbportalen HomeRun som skapats för stambytet. Alternativt till platschefen Christopher Johansson. Mejl: Christopher.Johansson@nordiskvvs.se. Telefon: 070 884 87 94.
Inloggningsuppgifter till Homerun delades ut vid trapphusmötet eller i din brevlåda.
Frågor kan också ställas till Stamrenoveringprojektets Boendesamordnare:
Mejl: boendesamordnare.kungsholmsgatan@intec.se
Telefon:  070 846 44 51
 

Print Friendly, PDF & Email