Avlopp och vatten kommer att vara avstängt hela produktionstiden för respektive lägenhet. (Se produktionstider som har aviserats ut tidigare.) Vi kommer även behöva montera ner delar av kök beroende på vilken stam man bor i. Mer information om hur man blir berörd i sitt kök tas vid tillvalsmötet. 
 
Tappvattenarmaturerna kommer att bytas ut så att de uppfyller kraven på Säkert Vatten.
Exklusiva tappvattenarmaturer kan eventuellt behållas om de uppfyller kraven och om de kan återmonteras så att Nordisk VVS kan ta garantiansvar för monteringen. (Dock ej för själva armaturen.) Annars får återmonteringen/ommontering göras efter godkänd besiktning. Observera att tappvattenarmaturerna givetvis också då ska vara godkända.
Om du befarar att det krävs speciella arrangemang, exempelvis standardavvikande håltagningar i diskbänken, så kontakta (Uppdaterad e-postadress kommer).

Print Friendly, PDF & Email