Entreprenören Nordisk VVS ansvarar för att arbetena är korrekt utförda. Av det skälet kan Nordisk VVS vägra att återmontera undermålig begagnad utrustning eller utföra riskabla lösningar eftersom detta kan innebära en garantirisk för dem.
Ett sätt att hantera detta, om det är svårt att komma överens om en lösning, är att låta entreprenören utföra arbetet med vissa frånval. När badrummet sedan är slutbesiktigat och godkänt kan medlemmen anlita en egen godkänd entreprenör och efter beviljad renoveringsanmälan göra de förändringar som önskas. Då ansvarar medlemmen och medlemmens hantverkare för det nya arbete som gjorts efter slutbesiktningen av föreningens stam- och badrumsrenovering.

Observera att de frånval som görs ger inte någon återbetalning i reda pengar, men värdet av frånvalen kan kvittas mot kostnader för eventuella tillval.

Print Friendly, PDF & Email