Ja. Du kan göra frånval och komma överens med entreprenören om att återmontera din tidigare utrustning. Detta kräver dock att denna uppfyller nu aktuella säkerhetsnormer.
Entreprenören kan komma att ta extra betalt om det innebär ett merarbete för dem. De frånval som görs ger inte någon återbetalning i reda pengar men värdet av frånvalen kan kvittas mot kostnader för eventuella tillval.

Observera att entreprenören kan vara ovillig att återmontera utrustning och utföra lösningar som innebär garantirisker för dem.
Ett klokt alternativ kan vara att låta entreprenören utföra arbetet fram till slutbesiktningen, med vissa frånval. När badrummet sedan är slutbesiktigat och godkänt kan medlemmen anlita en egen godkänd entreprenör för återmonteringen.  Då ansvarar medlemmen och medlemmens hantverkare för det nya arbete som gjorts efter slutbesiktningen av föreningens stam- och badrumsrenovering.

Print Friendly, PDF & Email