Tack Hilde och välkommen Anita Jönsson

Styrelsen vill härmed tacka Hilde för hennes fina insatser under de gånga åren som handläggare på expeditionen. Vidare vill styrelsen passa på att välkomna Anita som efterträdde Hilde den 25 april.

Årsstämma och extrastämma 

Årsstämman för 2022 planeras till den 30 maj, kl 18:30. Årets extrastämma planeras till den 21 juni kl 18:30, båda på Piperska muren. Formell kallelse och information kring deltagande kommer.

Föreningens nyrenoverade hissar

Det stora hissrenoveringsprojektet är igång. Den första hissen av tre hissar på Pipersgatan 16-18 är redan färdig och arbetet fortsätter med övriga hissar på Pipersgatan, som beräknas vara i drift till sommaren 2022. Hissarna på Kungsholmsgatan, Kungsklippan och på Kungsbro strand, följer i princip stamrenoveringen i spåret. De två hissarna på Kungsholmsgatan 9 kommer i väntan på hissrenoveringen förses med ljusridåer då dessa saknar säkerhetsgrindar.

Vi ber er att vara extra aktsamma med de nya hisskorgarna vid t. ex. flytt eller vid renovering så att inte skrapmärken eller andra fula märken uppstår. Föreningen har köpt in speciella skyddsgardinger som hängs upp med krokar inne i hisskorgen för att skydda väggarna. Skyddsgardinerna ska användas vid till exempel flytt eller vid lägenhetsrenoveringar.

Skyddsgardinerna kommer förvaras i nära anslutning till resp. hiss. När det gäller Pipersgatan 16 kommer ni att hitta dessa innanför dörren till tvättstugan på entréplan. De kommer att levereras i slutet av april 2022, så innan dess ber vi er vara extra försiktiga.

Mer information om övriga trapphus kommer successivt. Glöm inte att hänga tillbaka skyddsgardinerna på sin plats efter användning.

Akta fönstren 

Nu när vår och sommar nalkas vill vi påminna om att handskas varsamt med lägenheternas fönster. De största fönstren, som de i vardagsrummen, hänger sig och blir sneda av sin egen tyngd om de ställs på vid gavel. Använd därför alltid vädringsläget när du vädrar, Vid tvätt av de större fönstren rekommenderas att du stöttar dem underifrån på lämpligt sätt.

Pollare på plats för att förhindra blockering av infart till återvinningsrum 

Brf Kungsklippan tillhandahåller medlemmarna bekvämlighet i form av gemensamma utrymmen för återvinning och grovsopor. Som kommunicerades i september 2021 har infarten till soprummen tyvärr, vid ett flertal tillfällen, blockerats av tillfälliga parkeringar. Detta har resulterat i att entreprenören inte kunnat hämta soporna på avsedd tid, vilket har inneburit en kostnad för föreningen.
Mot bakgrund av har styrelsen satt upp en pollare för att förhindra blockering av infart till återvinningsrummen på Kungsbro Strand.

Print Friendly, PDF & Email