Extrastämma 21 juni om fortsatt stamrenovering.
Viktigt för det fortsatta arbetet och för föreningsdemokratin att så många som möjligt deltar i stämman. Se vidare under – För medlemmar – Information

Print Friendly, PDF & Email