david.akerlund@gmail.com

Om David Åkerlund

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
Hittills har David Åkerlund skapat 8 blogginlägg för.

November/december

December 2023 Styrelsen har beslutat att höja avgiften med 20% för 2024  Vi vill nu förklara beslutet.   Sammanfattat:  Styrelsen är skyldig att planera långsiktigt  Ekonomisk översikt visar på stort behov av nya lån och avgiftshöjningar  Planerat underhåll inkl. stambyte behöver finansieras genom avgifter och lån  Styrelsen vill undvika alltför stora lån där framtida avgifter till stor del går

2023-12-06T12:40:40+01:00

Oktober 2023

Medlemsmöte 31 oktober Platsen är Piperska muren på Scheelegatan 14. Tid: Klockan 18:00 bjuds det på fika. Mötet börjar klockan 18:30 och slutar senast kl 20:30. Vi kommer att informera om ärenden som rör medlemmar och föreningen. Vi avslutar med tid för övriga frågor. Mvh Styrelsen På Brf Kungsklippans hemsida sparas alla äldre nyhetsbrev ner under rubriken 'senaste

2023-10-09T14:11:58+02:00

Juli/Augusti 2023

Uppdatera era kontaktuppgifter  Det är viktigt för föreningen att vi har aktuella uppgifter till alla medlemmar. Vi kan behöva komma i kontakt med er, t. ex. vid aviseringar, om en vattenskada har skett och vi behöver komma in i lägenheten. Kontakta expeditionen via mejl expedition@kungsklippan.se Spara vatten En droppande vattenkran slösar nästan 100 liter vatten per dygn - en

2023-09-12T13:27:29+02:00

Juli 2023

Renovering gård: Under juni till september kommer föreningen att renovera gården mellan husen Pipersgatan och Kungsklippan 22. Detta p.g.a. dålig dränering och därför risk för vattenskador. Vissa bilnings- och grävningsarbeten kan upplevas som störande under vissa perioder. En byggbod kommer att ställas upp på ytan mellan Kungsklippan 14 och 20 under samma period. Expeditionen öppettider/telefontider 10 juli -

2023-07-03T11:22:30+02:00

Mars 2023

Extrastämman samt årsstämma 2023 – Nya lagar kräver ändringar i bostadsrättsföreningens stadgar Därför håller föreningen en extrastämma den 29 mars klockan 19.00 i bankettsalen på Piperska muren. Mer information kommer med kallelsen. Ändring av stadgar kräver läsning och beslut på två stämmor. Ordalydelsen i de nya stadgarna får inte ändras mellan besluten. Det andra beslutet planeras att tas

2023-05-12T08:02:18+02:00

December 2022

Avgiftshöjningar 2023 Brf Kungsklippans styrelse har vid styrelsemötet den 22 november 2022 beslutat att höja månadsavgiften från och med den 1/1 2023 med 9 procent, i enlighet med den plan som kommunicerats i medlemsdialogen om pågående stamrenovering och rådande omvärldsläge. För mer information, se aktuellt på hemsidan. Visa omtanke genom att följa föreningens trivselregler och tänk på säkerheten

2023-01-17T18:40:24+01:00

September 2022

Hösthälsning från styrelsen Nya öppettider i återvinnings- och grovsoprummen Styrelsen har lyssnat på våra medlemmar vad gäller öppettider i våra återvinningsrum. De nya öppettiderna innebär att vi kommer att ha öppet varje vardag klockan 18-21 utöver vanliga öppettider. Detta kommer att genomföras från och med 1 juli och utvärderas efter tre månader, dvs 1 oktober.Nya öppettider från och med 1

2023-01-17T18:40:59+01:00
Till toppen