david.akerlund@gmail.com

Om David Åkerlund

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
Hittills har David Åkerlund skapat 13 blogginlägg för.

Mars 2023

Extrastämman samt årsstämma 2023 – Nya lagar kräver ändringar i bostadsrättsföreningens stadgar Därför håller föreningen en extrastämma den 29 mars klockan 19.00 i bankettsalen på Piperska muren. Mer information kommer med kallelsen. Ändring av stadgar kräver läsning och beslut på två stämmor. Ordalydelsen i de nya stadgarna får inte ändras mellan besluten. Det andra beslutet planeras att tas

2023-05-12T08:02:18+02:00

December 2022

Avgiftshöjningar 2023 Brf Kungsklippans styrelse har vid styrelsemötet den 22 november 2022 beslutat att höja månadsavgiften från och med den 1/1 2023 med 9 procent, i enlighet med den plan som kommunicerats i medlemsdialogen om pågående stamrenovering och rådande omvärldsläge. För mer information, se aktuellt på hemsidan. Visa omtanke genom att följa föreningens trivselregler och tänk på säkerheten

2023-01-17T18:40:24+01:00

September 2022

Hösthälsning från styrelsen Nya öppettider i återvinnings- och grovsoprummen Styrelsen har lyssnat på våra medlemmar vad gäller öppettider i våra återvinningsrum. De nya öppettiderna innebär att vi kommer att ha öppet varje vardag klockan 18-21 utöver vanliga öppettider. Detta kommer att genomföras från och med 1 juli och utvärderas efter tre månader, dvs 1 oktober.Nya öppettider från och med 1

2023-01-17T18:40:59+01:00
Till toppen