Hösthälsning från styrelsen

Nya öppettider i återvinnings- och grovsoprummen

Styrelsen har lyssnat på våra medlemmar vad gäller öppettider i våra återvinningsrum. De nya öppettiderna innebär att vi kommer att ha öppet varje vardag klockan 18-21 utöver vanliga öppettider. Detta kommer att genomföras från och med 1 juli och utvärderas efter tre månader, dvs 1 oktober.Nya öppettider från och med 1 juli:Måndag –Fredag: kl. 06.00–11.00 samt kl. 18.00-21.00.Lördag – Söndag: kl. 06.00–19.00.

Bristande efterlevnad av riktlinjer vad gäller återvinnings- och grovsoprummen

Brf Kungsklippan tillhandahåller för sina medlemmars bekvämlighet gemensamma utrymmen för återvinning och grovsopor. Tyvärr har en del medlemmar inte hanterat sina sopor enligt våra riktlinjer (se hemsidan för mer information). Tänk bland annat på att sortera soporna korrekt och att skära isär kartonger. Om vi fortsättningsvis vill att återvinning- och grovsoprummen ska finnas kvar så är det viktigt att vi medlemmar sköter det hela på ett respektfullt sätt annars kan vi behöva stänga ner rummen då det innebär en utökad kostnad för vår förening samt merarbete för våra värdar.

Viktiga saker att tänka på

När ni är bortresta så behöver ni se över batterierna i brandvarnarna så att de inte larmar på grund av låg batterinivå.

Tänk på att inte lämna ut portkoden till obehöriga personer för att värna om medlemmarnas trygghet och säkerhet.

Glöm inte att stänga igen hissdörrarna korrekt. Vi får mycket klagomål från boende.

Print Friendly, PDF & Email