Gasläcka på Kungsbro strand. Det påverkar framkomligheten och sophämtningen negativt en tid framöver.

Print Friendly, PDF & Email