2022-07-04

Det har uppstått frågor kring retroaktiv eldebitering på juli-avin.
På juli-avin debiterades i vanlig ordning elen för februari till april.
Dessutom krediterades debiteringen för september-oktober 2021 som var felaktig.
Istället debiterades den riktiga kostnaden för dessa två månader, som alltså var högre än vad som tidigare debiterats.

Felet uppstod i samband med att föreningen införde nya eldebiteringsrutiner hösten 2021. På grund av ett misstag kom nätavgifterna från Ellevio (som svarar för distributionen av elen i elnätet) för september och oktober 2021 inte med på avin för januari 2022. Då debiterades alltså bara själva energipriset, utan Ellevios distributionskostnad.
Det är den kostnaden för september – oktober 2021 som nu lagts till på avin för juli.
Det är alltså inte Telge Energi (eller någon annan) som gjort en retroaktiv höjning.

För att försöka se det hela positivt kan man säga att medlemmarna fått låna pengar räntefritt i ett halvt år.

Print Friendly, PDF & Email