Renovering gård:

Under juni till september kommer föreningen att renovera gården mellan husen Pipersgatan och Kungsklippan 22. Detta p.g.a. dålig dränering och därför risk för vattenskador. Vissa bilnings- och grävningsarbeten kan upplevas som störande under vissa perioder.

En byggbod kommer att ställas upp på ytan mellan Kungsklippan 14 och 20 under samma period.

Expeditionen öppettider/telefontider 10 juli – 21 augusti:

Måndagar 8-12 och onsdagar 14-19

Print Friendly, PDF & Email