Senaste nytt2018-10-25T15:12:34+02:00

April 2021

Senaste nytt Digital stämma med poströstning  Kallelse till ordinarie föreningsstämma 28 april har anslagits i fastigheterna. Som medlem har du möjlighet att poströsta eller medverka på den digitala stämman. Observera följande tidsfrister:  Poströster ska vara styrelsen tillhanda senast onsdagen den 21 april klockan 15.00.   Anmälan till digital röstning senast onsdagen den 21 april klockan 15.00.  Anmälningsformuläret, poströstningsblanketten, stämmodokument

Februari / mars 2021

Årsstämma 2021 Årets stämma planeras till den 28 april på kvällen. Stämman kommer att hållas som en digital stämma. En formell kallelse och information kring deltagande kommer senare. Med hänvisning till föreskrifter och allmänna råd så arrangeras inget medlemsmöte under våren. Styrelsen tar under rådande förhållanden tacksamt

Januari 2021

Valberedningen informerar - Obs! uppdatering 4/2 Rekryteringen av nya medlemmar till vår styrelse och valberedning är nu igång. Att vara med i styrelsen är ett roligt, lärorikt, stimulerande och väldigt uppskattat förtroendeuppdrag. Styrelsemedlemmar väljs för ett till två år. Alla i valberedningen har varit aktiva i styrelsen. Vi är

Till toppen