Senaste nytt2018-10-25T15:12:34+02:00

Juni 2021

Trivselregler och förenings takterrasser I vår förening har vi fantastiska möjligheter att umgås på våra takterrasser. Tyvärr har det dock kommit mycket klagomål senaste tiden på grund av störningar som exempelvis hög ljudnivå, många oanmälda större sällskap samt rökning som inte är tillåtet på våra takterrasser. Vidare har det

April 2021

Senaste nytt Digital stämma med poströstning  Kallelse till ordinarie föreningsstämma 28 april har anslagits i fastigheterna. Som medlem har du möjlighet att poströsta eller medverka på den digitala stämman. Observera följande tidsfrister:  Poströster ska vara styrelsen tillhanda senast onsdagen den 21 april klockan 15.00.   Anmälan till digital röstning senast onsdagen den 21 april klockan 15.00.  Anmälningsformuläret, poströstningsblanketten, stämmodokument

Februari / mars 2021

Årsstämma 2021 Årets stämma planeras till den 28 april på kvällen. Stämman kommer att hållas som en digital stämma. En formell kallelse och information kring deltagande kommer senare. Med hänvisning till föreskrifter och allmänna råd så arrangeras inget medlemsmöte under våren. Styrelsen tar under rådande förhållanden tacksamt

Till toppen