Medlemsmötet 17 Januari

På föreningens hemsida kan du hitta en sammanfattning av presentationen och fler Frågor/Svar. (Inloggning krävs)

Återvinningsrum KBS21

Vi har återkommande problem med tömning p.g.a. entreprenören. Vid vissa tillfällen kan vi behöva stänga rummet och ber dig då att använda avfallsrummet på KHG11 alt. Stadens avfallsstationer.

Återvinningsrum – sortera rätt

Föreningen betalar en stor summa för hämtning av återvinnings-material och grovsopor. Om avfallet sorteras felaktigt får vi extra fakturor då det sorteras efter hämtningen – en onödig kostnad.

Stopp i sopnedkast

Vi har stopp då och då för att stora föremål trycks ner i öpp ningen, det är endast hushållsavfall i påsar som ska
slängas där. T.ex. pizzakartonger är sådant som fastnar.

Obehöriga i portar

Det förekommer att personer följer med in i porten och det kan vara svårt att veta om någon bor i huset och/eller kommer med leveranser etc. Byte
av portkod sker 2 gånger/år, nästa gång nu i februari. Viktigt att kontrollera att dörren går igen efter in/ut-passage.

Lister i fönster och balkongdörrar

Kontrollera gärna lister i fönster och balkongdörrar. De kan torka och mister sin tätningsförmåga. Byte kan göras och kostnaden får varje medlem själv stå för enligt våra stadgar. Fastighetsägar Service kan ge besked om kostnad.

På Brf Kungsklippan hemsida sparas alla äldre nyhetsbrev under rubriken ”Senaste nytt”.

Print Friendly, PDF & Email