Medlemsmöte 12 mars​

Här har ni presentationen som Tomas gick igenom på Medlemsmötet: Medlemsmöte 2024-03-12

Andrahandsuthyrning

Enligt föreningens stadgar och regler är det inte tillåtet att hyra ut sin lägenhet i andra hand utan att först ha fått tillstånd från styrelsen. Andrahandsuthyrning utan tillstånd kan leda till olika problem för både föreningen och övriga medlemmar.

Det kan påverka säkerhetentrivseln och skapa oönskade störningarDessutom kan det medföra ekonomiska konsekvenser för föreningen

Vill du hyra ut din lägenhet i andra hand, läs  informationen hemsidan och ansök enligt beskrivningenOm du hyr ut en lägenhet utan styrelsens godkännande och inte vidtar rättelse efter anmaning, riskerar du att förlora nyttjanderätten till ding lägenhet. I varje port sitter ett anslag om vilka uthyrningar som är aktuella.

Spara energi – ett gemensamt åtagande​

Föreningen via vår förvaltning ser över aktiviteter som ska spara energi. Bl.a. trimmas värmesystemet så det levererar rätt temperatur vid rätt tillfälle, tryck-styr fläktar som tar hänsyn till ute-temperatur så inte för mycket varmluft försvinner ut i onödan, återkommande kontroll i undercentraler och justering av ventiler, byter ut till LED belysning efter hand då gammal belysning går sönder, främst lampor men också armaturer vid behov.  Tänk på att vi alla kan hjälpas åt genom smartare användning av t.ex. hushållsel (tid på dygnet), mängden varmvatten vi förbrukar, vädra förnuftigt osv. Du kan själv på hemsida se hur många kWh du förbrukar och även jämföra med tidigare år.

.

Medlemsmöte 12 mars kl. 18:30 – fika från kl. 18.

Hej!
Styrelsen bjuder in till sedvanligt möte där vi presenterar vad som är på gång i föreningen och tillfälle ges för Frågor & Svar.
Vi är på Piperska Muren, Scheelegatan 14. 
För deltagande via länk (Teams):  Anslut till konversationen (microsoft.com)
Välkomna,
Styrelsen
Brf Kungsklippan
.

Styrelsens svar på brev i portar

Läs mer under ”För medlemmar” – ”Medlemsinformation”. (Inloggning krävs)
.

Medlemsmötet 17 Januari

Du hittar en sammanfattning av presentationen och fler Frågor/Svar. Läs mer under ”För medlemmar” – ”Medlemsinformation”. (Inloggning krävs)

Återvinningsrum KBS21

Vi har återkommande problem med tömning p.g.a. entreprenören. Vid vissa tillfällen kan vi behöva stänga rummet och ber dig då att använda avfallsrummet på KHG11 alt. Stadens avfallsstationer.

Återvinningsrum – sortera rätt

Föreningen betalar en stor summa för hämtning av återvinnings-material och grovsopor. Om avfallet sorteras felaktigt får vi extra fakturor då det sorteras efter hämtningen – en onödig kostnad.

Stopp i sopnedkast

Vi har stopp då och då för att stora föremål trycks ner i öpp ningen, det är endast hushållsavfall i påsar som ska
slängas där. T.ex. pizzakartonger är sådant som fastnar.

Obehöriga i portar

Det förekommer att personer följer med in i porten och det kan vara svårt att veta om någon bor i huset och/eller kommer med leveranser etc. Byte
av portkod sker 2 gånger/år, nästa gång nu i februari. Viktigt att kontrollera att dörren går igen efter in/ut-passage.

Lister i fönster och balkongdörrar

Kontrollera gärna lister i fönster och balkongdörrar. De kan torka och mister sin tätningsförmåga. Byte kan göras och kostnaden får varje medlem själv stå för enligt våra stadgar. Fastighetsägar Service kan ge besked om kostnad.

På Brf Kungsklippan hemsida sparas alla äldre nyhetsbrev under rubriken ”Senaste nytt”.

Print Friendly, PDF & Email