2024-04-18

Gå in under ”För medlemmar” / ”Medlemsinformation” – information om:

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2024

Ärenden (motioner/propositioner) 2024

Årsredovisning

Fullmakt

OBS! Svar på motioner från stämman 2023

2024-04-11

Årsstämma/föreningsstämma kommer att hållas tisdag 12 juni kl. 19:00. Registrering från kl. 18.
Platsen är Piperska Muren, Scheelegatan 14.

Kallelse till ordinarie föreningsstämma och vilka ärenden som ska tas upp på stämman sätts upp i portar och publiceras på hemsidan inom kort – håll utkik
Årsredovisning och revisionsberättelse kommer att vara tillgängliga senast 2 veckor före stämman, publiceras på hemsidan.

Var med och påverka

Stämman är ett bra tillfället  medlemmarna kan vara med och besluta om det som sker i föreningen

Val av styrelse och revisorer, besluta om inkomna motioner från medlemmar och propositioner från styrelsen, få inblick i och förståelse för föreningens ekonomi genom presentation av bokslutet, m a o är det viktigt att många medlemmar deltar på stämman.

Hälsningar,
Styrelsen, Brf Kungsklippan

Print Friendly, PDF & Email