El-debitering

Som tidigare meddelats har vi haft problem med att debitera den individuella el-kostnaden per medlem/lgh som aviseras via avin. SBC kommer att fördela enligt nedan:
Augusti-avin: El avseende november 2023 till januari 2024
September-avin: El avseende februari – april 2024
Oktober-avin: El avseende maj-juli 2024

OBS!

Köparen kan på senare månadsavi komma att bli debiterad för den elförbrukning som säljaren haft, men som ännu inte debiterats. Säljaren kan själv ta fram förbrukningen via hemsidan.
Detsamma gäller gästrum/-lägenhet som ännu inte debiterats.
Föreningens ekonomiska förvaltare SBC kommer alltså inte skicka en slutfaktura till medlemmen som flyttar på den elförbrukning eller gästrumskostnad som den har haft medan den bott i lägenheten om det blir inflyttning mitt i en månad. Detta får istället regleras vid överlåtelsen i samband med regleringen av avgiften eller i efterhand efter överlåtelse skett, alltså mellan köpare och säljare.
.

Ordinarie föreningsstämma 12 juni
Se mer information på hemsidan – fliken ”För medlemmar” – Information – Stämma.

Återvinning matavfall
Vi återkommer under augusti med hur du praktiskt ska börja sortera matavfall i höst. Gröna påsar kommer att göras tillgängliga för sortering och sedan kastas i sopnedkastet.

Öppning av stora fönster
Var försiktig när du öppnar de stora fönstren med öppning ”horisontellt” – de är tunga och kan vara svåra att stänga.

Stopp i sopnedkast
Vi harstopp då och då för att stora föremål trycks ner i öppningen, det är endast hushållsavfall i påsar som ska slängas där. T.ex. pizzakartonger är sådant som fastnar.

Obehöriga i portar
Det förekommer att personer följer med in i porten och det kan vara svårt att veta om någon bor i huset och/eller kommer med leveranser etc.

Expeditionen öppettider i sommar
Vi kommer att ha bemanning till 50% – se information på hemsidan.

Gemensamma terrasser
Använd gärna för umgänge. Tänk på dina grannar och respektera ordningsreglerna.

Styrelsen önskar alla en härlig sommar. Vi kommer att bjuda in till ett medlemsmöte i oktober för allmän information om föreningen.

På Brf Kungsklippan hemsida sparas alla äldre nyhetsbrev under rubriken ”Senaste nytt”

Print Friendly, PDF & Email