Föreningsstämma 12 juni

Påminner om stämman – kallelse per brev,  i portar  och på hemsidan. All övrig dokumentation på www.kungsklippan.se.​

Gå in under ”För medlemmar/Information/Medlemsinformation” – information om:

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2024

Ärenden (motioner/propositioner) 2024

Årsredovisning

Fullmakt

Valberedningens förslag

OBS! Svar på motioner från stämman 2023

Sortering av matavfall

Vi har haft dispens på kravet men kommer nu att börja sortera matavfall. Alla hushåll kommer att kunna hämta gröna påsar där matavfall ska läggas och vidare kastas i sopnedkasten i trapphusen. ​
Var du kan hämta de gröna påsarna återkommer vi till. Så fort de delats ut ska sortering börja. ​
Det är viktigt att detta fungerar med sorteringen av matavfall, föreningen riskerar annars vite av kommunen.​

Var vaksam på …

… personer som vill komma in i husen och se till att portar går igen efter du går in/ut. Vi har haft personer som övernattat i portar och att lås blir satta i upplåst läge för att möjligen senare kunna komma in.

Laddning av litiumjon-batterier

  • Var uppmärksam på skador på batterier – ett skadat batteri har en större risk att börja brinna.​
  • Ladda på hårt underlag med avsedd och CE-märkt laddare. Ladda inte i till exempel sängen eller nära liknande, brännbara material.​
  • Byt ut elektrisk utrustning har synliga skador, luktar bränt eller låter konstigt. Exempel på skador kan vara trasiga elkontakter eller klämda sladdar.​
  • Undvik om möjligt laddning i hallen. Hallen är oftast din ordinarie utrymningsväg och den vill du helst inte blockera genom en brand.​
  • Om du laddar när du är vaken ökar dina chanser att lindra skador om olyckan ändå skulle vara framme.  Med fungerande brandvarnare kan du tidigt upptäcka en brand. ​
  • Ha minst en fungerande brandvarnare hemma, gärna fler – det gäller alla bostäder, alltid.
  • Råden gäller inte för batterier i el/hybrid-bilar
Print Friendly, PDF & Email