De som inte väljer något av alternativen och inte heller beställer ett eget alternativ av entreprenören kommer att få en lika hög standard som övriga, men med ett val av sakvaror och färg på klinker och väggkakel som styrelsen valt.

Print Friendly, PDF & Email