FAQs

Har föreningen rätt att komma in i mitt förråd?

Föreningen får inte utan ditt tillstånd ta sig in i din lägenhet eller i ditt förråd annat än vid nödfall, som till exempel vid brand eller akut vattenläcka. Däremot har föreningens företrädare rätt att komma in i lägenheten bl.a. för att utföra arbeten som föreningen svarar för, som t.ex. stambyte. Det framgår av 7 kap. 13 § i bostadsrättslagen.

2022-12-02T14:01:56+01:00

Hur gör jag om jag vill passa på att göra andra ombyggnader i samband med stamrenoveringen i min lägenhet?

Stamrenoveringsentreprenören kan eventuellt och i mån av tid hjälpa till med andra förändringar som du vill göra i din lägenhet i samband med stamrenoveringen. De lämnar i så fall en offert på arbetet. Observera dock att det är du som föreningsmedlem som är skyldig att se till att föreningens renoveringsregler följs. Det innebär ofta att en renoveringsanmälan måste godkännas

2022-10-13T12:56:38+02:00

Hur fungerar det med försäkringar? (Du har väl ett BRF-tillägg i din hemförsäkring?)

Föreningen, entreprenören och underentreprenörerna är försäkrade om en olycka skulle hända. Det är alltid mycket viktigt att du som bostadsrättsägare har din bostadsrättslägenhet försäkrad – BRF-tillägg i hemförsäkringen. Detta är ännu viktigare under en stamrenovering, om något skulle hända. Om en tvist skulle uppstå om vem som har ansvar för en skada så ersätts du alltid av ditt försäkringsbolag

2022-12-08T08:17:35+01:00

Kan jag ha en vägghängd toalett?

Vägghängd wc-stol med fixtur är ett grundstandardalternativ för medlemmarna i denna etapp då det visat sig vara den bästa lösningen av utrymmesskäl. Om det under entreprenörens projektering framkommer att alternativet med vägghängd wc-stol inte är ett lämpligt alternativ av konstruktionsskäl eller annat skäl så hanteras detta löpande med enskild medlem utifrån de förutsättningarna man kommer fram till.

2022-09-28T21:21:08+02:00

Vem ger mig råd om alternativa lösningar?

Observera att Nordisk VVS bara ger offerter på färdiga alternativa lösningar som presenteras för dem. En offert per lägenhet erbjuds kostnadsfritt. De fungerar inte som gratis rådgivare och konsulter för enskilda medlemmar. Vill man ha hjälp med planeringen av sitt badrum och val av inredning får man vända sig till en egen rådgivare eller konsult. Ett förslag är att

2022-10-13T21:40:26+02:00

Kan jag ha dolda rördragningar i badrummet?

Inom stambytesentreprenaden kommer delar av rördragning att förläggas ovan undertak i merparten av lägenheterna. Man kommer även få vara med och påverka hur man vill ha sin rördragning. Beslut om hur rören ska monteras tas på tillvalsmötet. Viss dold rördragning kan förekomma bakom slitsvägg i specifika badrum beroende på planlösning. Utöver dessa dragningar är det ej tillåtet att ha

2022-10-13T21:16:05+02:00

Kommer min lägenhetsdörr att stå olåst och öppen för obehöriga?

Nej. Entreprenören Nordisk VVS kommer innan arbetena påbörjas att sätta ett kodlås ovanpå det befintliga låset. Låset kan bara öppnas av behörig personal med ID06-legitimation. Varje upplåsning loggas med tid och med vem som låst upp. Det är viktigt att du inte låser med något extralås som gör att hantverkarna inte kommer in och arbetena därmed försenas. Förseningar som

2022-10-13T18:03:48+02:00
Till toppen