Senaste nytt

Juni/Juli/augusti 2024

El-debitering Som tidigare meddelats har vi haft problem med att debitera den individuella el-kostnaden per medlem/lgh som aviseras via avin. SBC kommer att fördela enligt nedan: Augusti-avin: El avseende november 2023 till januari 2024 September-avin: El avseende februari - april 2024 Oktober-avin: El avseende maj-juli 2024 OBS! Köparen kan på senare månadsavi komma att bli debiterad för den

2024-07-12T11:23:31+02:00

Maj 2024

Föreningsstämma 12 juni​ Påminner om stämman - kallelse per brev,  i portar  och på hemsidan. All övrig dokumentation på www.kungsklippan.se.​ ​ Gå in under ”För medlemmar/Information/Medlemsinformation” – information om: Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2024 Ärenden (motioner/propositioner) 2024 Årsredovisning Fullmakt Valberedningens förslag OBS! Svar på motioner från stämman 2023 Sortering av matavfall​ Vi har haft dispens på kravet men kommer nu att börja sortera matavfall. Alla hushåll kommer att kunna hämta gröna påsar där matavfall ska läggas och vidare kastas i sopnedkasten i trapphusen. ​ Var du kan hämta de gröna påsarna återkommer vi till. Så fort de delats ut ska sortering börja. ​ Det är viktigt att detta fungerar med sorteringen av matavfall, föreningen riskerar annars vite av kommunen.​ ​ Var vaksam på ...​ … personer som vill komma in i husen och se till att portar går

2024-05-24T15:31:54+02:00

April 2024

2024-04-18 Gå in under "För medlemmar" / "Medlemsinformation" - information om: Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2024 Ärenden (motioner/propositioner) 2024 Årsredovisning Fullmakt OBS! Svar på motioner från stämman 2023 2024-04-11 Årsstämma/föreningsstämma kommer att hållas tisdag 12 juni kl. 19:00. Registrering från kl. 18. Platsen är Piperska Muren, Scheelegatan 14. Kallelse till ordinarie föreningsstämma och vilka ärenden som ska tas

2024-05-16T22:13:28+02:00

Mars 2024

Medlemsmöte 12 mars​ Här har ni presentationen som Tomas gick igenom på Medlemsmötet: Medlemsmöte 2024-03-12 Andrahandsuthyrning​ Enligt föreningens stadgar och regler är det inte tillåtet att hyra ut sin lägenhet i andra hand utan att först ha fått tillstånd från styrelsen. Andrahandsuthyrning utan tillstånd kan leda till olika problem för både föreningen och övriga medlemmar. Det kan påverka säkerheten, trivseln och skapa oönskade störningar. Dessutom kan det medföra ekonomiska konsekvenser för föreningen Vill du hyra ut din lägenhet i

2024-04-10T15:42:39+02:00

November/december

Mer information möte 17 januari - gå in under "För Medlemmar" sedan "Medlemsforum December 2023 Styrelsen har beslutat att höja avgiften för 2024  Vi vill nu förklara beslutet.   Sammanfattat:  Styrelsen är skyldig att planera långsiktigt  Ekonomisk översikt visar på stort behov av nya lån och avgiftshöjningar  Planerat underhåll inkl. stambyte behöver finansieras genom avgifter och lån  Styrelsen vill

2024-02-06T14:20:23+01:00

Oktober 2023

Medlemsmöte 31 oktober Platsen är Piperska muren på Scheelegatan 14. Tid: Klockan 18:00 bjuds det på fika. Mötet börjar klockan 18:30 och slutar senast kl 20:30. Vi kommer att informera om ärenden som rör medlemmar och föreningen. Vi avslutar med tid för övriga frågor. Mvh Styrelsen På Brf Kungsklippans hemsida sparas alla äldre nyhetsbrev ner under rubriken 'senaste

2023-10-09T14:11:58+02:00

Juli/Augusti 2023

Uppdatera era kontaktuppgifter  Det är viktigt för föreningen att vi har aktuella uppgifter till alla medlemmar. Vi kan behöva komma i kontakt med er, t. ex. vid aviseringar, om en vattenskada har skett och vi behöver komma in i lägenheten. Kontakta expeditionen via mejl expedition@kungsklippan.se Spara vatten En droppande vattenkran slösar nästan 100 liter vatten per dygn - en

2023-09-12T13:27:29+02:00

Juli 2023

Renovering gård: Under juni till september kommer föreningen att renovera gården mellan husen Pipersgatan och Kungsklippan 22. Detta p.g.a. dålig dränering och därför risk för vattenskador. Vissa bilnings- och grävningsarbeten kan upplevas som störande under vissa perioder. En byggbod kommer att ställas upp på ytan mellan Kungsklippan 14 och 20 under samma period. Expeditionen öppettider/telefontider 10 juli -

2023-07-03T11:22:30+02:00

Maj 2023

Uppdatera era kontaktuppgifter Det är viktigt för föreningen att vi har aktuella uppgifter till alla medlemmar. Vi kan behöva komma i kontakt med er, t. ex. vid aviseringar, om en vattenskada har skett och vi behöver komma in i lägenheten. Kontakta expeditionen via mejl expedition@kungsklippan.se

2023-05-31T11:30:18+02:00
Till toppen